منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ - ۱۲:۱۹
Background image

لایحه وظایف نرس

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

نرس

بست:

5

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کنندگان

بخش مربوطه:

ریاست رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی

موقعیت پست:

مرکز

گزارشده به:

آمر کلینیک سیار

گزا . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۰ - ۱۱:۲۲
Background image

بازنمایش همه

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ - ۱۲:۱۹
Background image
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۰ - ۱۱:۲۲
Background image
یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۲ - ۱۴:۱۶

واصل آباد - وومه ناحیه - کابل - افغانستان

Background image