همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ - ۱۲:۳۰

کابل

Background image

اعلان شش بست مربوط به وزارت

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک‌هزار و ۵۲۴ بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل را به رقابت گذاشت.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۱:۱۰

کابل

Background image
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۱:۶
Background image
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۱:۵

کابل

Background image