همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۹:۳۴
Background image
پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۹:۱

کابل _ افغانستان

Background image
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲ - ۱۴:۳۰
Background image

لایحه وظایف نجار

عنوان وظیفه : نجار وزارت و یا اداره : امورمهاجرین وعودت کننده گا ن

موقعیت : کابل

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲ - ۱۲:۵۳
Background image

لایحه وظایف مدیر عمومی حوادث غیر طبیعی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی معلومات کلی پست شماره اعلان پست: عنوان وظیفه: مدیر عمومی حوادث غیر طبیعی بست: 4 وزارت یا اداره: امور مهاجرین و عودت کننده گان

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲ - ۱۲:۴۸
Background image
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۲ - ۱۲:۴۲

کابل _ افغانستان

Background image
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۴:۲۹

کابل_افغانستان

Background image

عنوان وظیفه: مدیر پروژه استقرار مجدد

عنوان وظیفه: مدیر پروژه استقرار مجدد

وزارت /اداره: امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی: مقام وزرات

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۴:۲۶
Background image

عنوان وظیفه: متخصص منابع بشرى

عنوان وظیفه: متخصص منابع بشری وزارت /اداره : امورمهاجرین وعودت کنندگان گزارش دهی: ریاست منابع بشری معاش : مطابق لایحه NTA …………………………………………………………………………………… هدف وظیفه: همکاری در تطبیق پا