گزارش های ولایتی

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۳:۰

Needful Families Are Received Assistance in Kandahar Province

On Saturday October 13, 2019 of the current year with close coordination of UNHCR/HRDA organs have assisted 20 needful families.

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۲:۷

کندهار کې بېځايه شوو کورنيوسره مرسته وشوه

ssss

د WFP او   UNHCR موسسو له لورې د کندهار ولايت دکډوالو چارو رياست په همکارۍ ۷۱ بېځايه شوو کورنيوسره  د خوراکي او غيرخوراکي مواد

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۲:۶

کندهار کې بېځايه شوو کورنيوسره مرسته وشوه

33

 د UNCH / HRDA  موسسو له لورې د کندهار ولايت دکډوالو چارو وزارت په همکارۍ ۲۰ بېځايه  شوو کورنيوسره د خوراکي موادو مرسته وشوه.