گزارش های ولایتی

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - ۹:۴۳

۱۷۰ خانواده در فاریاب کمک نقدی دریافت کردند

اداره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با همکاری ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان فاریاب به تاریخ ۲۳ جدی سال روان قسط‌های دومی ۱۲۰ خانواده بیجاشده و عودت کننده نیازمند را که توان اعمار سرپناه نداشتند پرداخت