پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۱۱:۴۴
Background image

برای 96 خانواده در ولایت بلخ  وسایل پشم ریسی توزیع شد

ریاست مهاجرین ولایت بلخ از توزیع وسایل پشم ریسی برای  96 خانواده بیجاشده درآن ولایت به تاریخ 29 سنبله خبرداد.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۱۱:۴۴
Background image

ده ها  تن مهاجر  رد مرز شده از پاکستان و ایران به ولایت ننگرهار، مساعدت نقدی شدند

برای 54 تن عودت کننده رد مرزی کشور های ایران و پاکستان به  ولایت ننگرهار، ازطریق ریاست امور مهاجرین آنولایت به تاریخ 29 سنبله کمک نقدی توزیع شد.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۱۱:۴۴
Background image

بیش ا ز 400  خانواده  مهاجر افغان  ازپاکستان به وطن برگشت نمود

      461 خانواده مهاجر افغان مقیم پاکستان، از طریق  مرز تورخم ولایت ننگرهار از تاریخ 27 الی 29 سنبله به وطن برگشت نموده اند.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۱۱:۴۴
Background image

بیش از 300 خانواده در ولایت بدخشان مساعدت شد

برای 368 خانواده در ولایت بدخشان، ازطریق اداره امور مهاجرین آنولایت به تاریخ 29 سنبله کمک نقدی توزیع شد.

Pagination