همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۴:۵۶

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۹:۲۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان _کابل افغانستان

Background image
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ - ۱۳:۱۰

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان _ کابل _افغانستان

Background image

لایحه وظایف مشاور تخنیکی

 

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه: مشاور تخنیکی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۰:۴۵

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان ګابل ـ افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۰:۲۸

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان ګابل ـ افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۰:۲۸

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان ګابل ـ افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۰:۲۸

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان ګابل ـ افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۰:۲۸

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان ګابل ـ افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۰:۲۸

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان ګابل ـ افغانستان

Background image

Pagination