بازنمایش همه

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ - ۱۰:۲۳

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۳:۴۱

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۳:۴۱

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۳:۴۱

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۲:۳۵

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۴۲
Background image

خانه سامان معینیت مالی و اداری (بست 7)

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، میتوانند لایحه وظایف بست های متذکره را از سایت www.morr.gov.af بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به  ایمل آدرس (v

Pagination