خبراخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۸ - ۱۴:۱۹
Background image

مسئولان سازمان بین المللی مهاجرت روی ادامه کار سیستم معلومات مهاجرین با وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان صحبت کرد

مسئولان بخش سیستم معلومات مهاجرین(دیتابس مهاجرین) دفتر سازمان بین المللی مهاجرت با حضور در مقر وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در رابطه به ادامه کار شان و اتصال ولایات بیشتر به این سیستم با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان صحبت کردند.

آنان روز دوشنبه 27 عقرب سال روان از وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان خواست که در ادامه کار دیتابس مهاجرین و اتصال ولایات باقی مانده به این. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۸ - ۱۱:۴۹
Background image

سیستم گزارش دهی آنلاین در وزارت امور مهاجرین فعال گردید

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان سیستم گزارش دهی آنلاین را فعال ساخته، طی چند روز گذشته به روئسا و کارمندان 34 ولایت کشور چگونگی استفاده از این سیستم را آموزش داده و به زودی این سیستم. . .

Latestنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲ - ۱۲:۲۸
Background image

وزارت امور مهاجرین یک تفاهمنامه همکاری به منظور استقرار بیجاشدگان در ولایات شمال امضا کرد

یک تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه یونین اید در رابطه به ادغام و استقرار بیجاشدگان در ولایات بلخ، جوزجان و سمنگان به امضا رسید.

این تفاهمنامه روز. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۸:۳۱
Background image

وزیر امور مهاجرین با والی هرات روی مدیریت مشترک بیجاشدگان داخلی و برگشت کنندگان در آن ولایت صحبت کرد

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان که به منظور بررسی وضعیت بیجاشدگان داخلي، برگشت کنندگان و بررسی کار کرده‌های نهاد های بین المللی به هرات سفر کرده است، با والی آن. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۸:۲۹
Background image

سنگ تهداب یک مکتب برای اطفال برگشت کننده در ولایت هرات گذاشته شد

سنگ تهداب یک مکتب در ساحه داش خانه جبرئیل هرات که اکثریت باشندگان آنرا برگشت کنندگان تشکیل می دهد، با حضور وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و مسئولین حکومت محلی آن ولایت گذاشته شد.

سید. . .

خبر گذشتهنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۸ - ۱۴:۱۹

مسئولان سازمان بین المللی مهاجرت روی ادامه کار سیستم معلومات مهاجرین با وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان صحبت کرد

مسئولان بخش سیستم معلومات مهاجرین(دیتابس مهاجرین) دفتر سازمان بین المللی مهاجرت با حضور در مقر وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در رابطه به ادامه کار شان و اتصال ولایات بیشتر به این. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۸ - ۱۱:۴۹

سیستم گزارش دهی آنلاین در وزارت امور مهاجرین فعال گردید

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان سیستم گزارش دهی آنلاین را فعال ساخته، طی چند روز گذشته به روئسا و کارمندان 34 ولایت کشور چگونگی استفاده از این سیستم را آموزش داده و به زودی این سیستم. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۸ - ۱۱:۴۹

وزیر امور مهاجرین از جریان کار تعمیراتی وزارت نظارت کرد

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از جریان کار ساخت دفاتر برنامه شورا در محوطه این وزارت اعمار می گردد و جریان کار تعمیراتی و استحکامی سایر بخش های از ساختمان وزارت. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۸ - ۱۱:۴۷

معین مالی واداری وزارت به سلسله سفرهای ولایتی خویش به کنر سفرنمود

احمدولی حکمی معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان به سلسله سفرهای ولایتی خویش به تاریخ 27 عقرب سال روان روز دوشنبه به ولایت کنر سفرنمود.

حکمی درملاقات که با  گل محمد. . .

شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۵:۳۷

معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین جهت ری زنی در مورد بهبود وضعیت مهاجرین افغان به کشور دنمارک سفر کرد

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که در رأس یک هیئت مختلط از افغانستان به کشور دنمارک سفر نموده است، با مسئولان نهادهای مختلف آن کشور دیدار و روی بهبود. . .

شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۵:۳۳

برای کارمندان ریاست امورمهاجرین لغمان برنامه آموزشی مبارزه بافساد اداری دایرشد

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت لغمان باهمکاری هیات  کمیته مبارزه با فساد اداری وزارت تحت ریاست جاوید هاشمی رییس دفتر وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان برنامه آموزشی مبارزه با. . .