خبراخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۱۰:۳۱
Background image

هیئت وزارت امور مهاجرین در جلسه که به منظور ادغام پایدار و ایجاد شغل به برگشت کنندگان در دبی برگزار شده بود، اشتراک کردند

هیئت اعزامی وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان تحت ریاست احمد ولی حکمی معین مالی و اداری به شهر دوبی سفر نمودند و در جلسه ای که به منظور ادغام پایدار برگشت کنندگان و ایجاد شغل به آنان توسط اداره مالی آلمان( KFW ) ترتیب داده شده بود اشتراک نمودند.

در این جلسه به تاریخ ۲۴ و ۲۵ جدی سال روان در مورد چگونگی ادغام پایدار و ایجاد شغل برای برگشت کنندگان و بیجاشدگان داخلی بحث و تبادل نطر صورت گرفت و قرار. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۴
Background image

مقامات وزارت امور مهاجرین و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در رابطه به همکاری های مشترک دو اداره صحبت کردند

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان و خانم کرولاین ون بیورن رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مقیم افغانستان طی یک نشست در رابطه بهبود همکاری های مشترک. . .

Latestنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲ - ۱۲:۲۸
Background image

وزارت امور مهاجرین یک تفاهمنامه همکاری به منظور استقرار بیجاشدگان در ولایات شمال امضا کرد

یک تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه یونین اید در رابطه به ادغام و استقرار بیجاشدگان در ولایات بلخ، جوزجان و سمنگان به امضا رسید.

این تفاهمنامه روز. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۸:۳۱
Background image

وزیر امور مهاجرین با والی هرات روی مدیریت مشترک بیجاشدگان داخلی و برگشت کنندگان در آن ولایت صحبت کرد

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان که به منظور بررسی وضعیت بیجاشدگان داخلي، برگشت کنندگان و بررسی کار کرده‌های نهاد های بین المللی به هرات سفر کرده است، با والی آن. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۸:۲۹
Background image

سنگ تهداب یک مکتب برای اطفال برگشت کننده در ولایت هرات گذاشته شد

سنگ تهداب یک مکتب در ساحه داش خانه جبرئیل هرات که اکثریت باشندگان آنرا برگشت کنندگان تشکیل می دهد، با حضور وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و مسئولین حکومت محلی آن ولایت گذاشته شد.

سید. . .

خبر گذشتهنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۱۰:۳۱

هیئت وزارت امور مهاجرین در جلسه که به منظور ادغام پایدار و ایجاد شغل به برگشت کنندگان در دبی برگزار شده بود، اشتراک کردند

هیئت اعزامی وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان تحت ریاست احمد ولی حکمی معین مالی و اداری به شهر دوبی سفر نمودند و در جلسه ای که به منظور ادغام پایدار برگشت کنندگان و ایجاد شغل به آنان. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۴

مقامات وزارت امور مهاجرین و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در رابطه به همکاری های مشترک دو اداره صحبت کردند

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان و خانم کرولاین ون بیورن رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مقیم افغانستان طی یک نشست در رابطه بهبود همکاری های مشترک. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۴۱

به ۵۰۰ خانواده خیمه نشین در شهر کابل با حضور مسئولان وزارت امور مهاجرین و اداره امور کمک توزیع شد

به۵۰۰ خانواده بیجاشده که در ساحه دیوان بیگی شهر کابل در زیر خیمه ها زندگی می نماید، با حضور سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و میاگل وثیق رئیس بخش فرهنگی و اجتماعی. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۳:۵۳

بلخی با سفیر ایران: تسهیلات اخذ ویزه سبب کاهش مهاجرت غیرقانونی می شود

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان با بهادر امینیان سفیر جدید ایران در کابل ملاقات و از آن سفارت خواست که در زمینه اخذ ویزه ایران برای شهروندان افغانستان تسهیلات بیشتر. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۳:۱

یک باب مکتب در شهرک قلموال خوست به بهره برداری سپرده شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت خوست بتاریخ ۲۶ جدی سال روان یک باب مکتب متوسطه ذکور را در شهرک قلموال مهاجرین آن ولایت با حضور داشت والی ، فرمانده امنیه ، ونماینده های دیگر. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳:۴۲

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان بارییس جدیدالتقررسازمان بین المللی مهاجرت درافغانستان ملاقات نمود

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان،با ستیوارت سمپسون،ریس عمومی دفترسازمان بین المللی مهاجرت(IOM) درافغانستان،امروزچهارشنبه ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۸،دردفتر کارش ملاقات تعارفی نمود. . .