د وزارت مطبوعاتي ټیم سره اړیکه

نوم

 

بریښنالیک او د اړیکې شمیره

عبدالمطلب حقاني

د اطلاعاتو او عامه اړيکوریاست رییس او د وزارت وياند

mutalibhaqqani@gmail.com

د اړيکو شمېره

 

0708557738