گزارش های ولایتی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۶ - ۱۳:۴۰
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۶ - ۱۳:۳۵

بیجاشده گان متضرر از سیلاب در سرپل پول دریافت نمودند

امریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت سرپل به همکاری موسسات ZOA وORD برای 167 خانواده متضرر از سیلاب و بیجاشده در این ولایت مساعدت نقدی نمود.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۳:۴۵

برای ۲۵ خانواده بیجاشده در پنجشیر گندم توزیع شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت پنجشیر به تاریخ ۴ حوت سال روان برای ۲۵ خانواده بیجاشده در این ولایت گندم توزیع نمود. این خانواده ها از اثر جنگ وناامنی ها ، محلات اصلی شان را ترک و به مرکز این ولایت بیجاشده اند.