همه داوطلبی ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۴ - ۹:۲۳ کابل_افغانستان
Background image

اعلان داو طلبی

موضوع اعلان داو طلبی به تدارک مقدار 79400 لیتر دیزل و 59000 لیتر پطرول وزارت بابت سال مالی 1399.