همه داوطلبی ها

شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۸ - ۱۰:۳۳ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید  تا در پروسه دواطلبی پروژه اعمار پچک ها، جویچه ها رد آب های سطحی و هموار کاری 2171 متر سرک های شهرک مهاجرین . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۹ - ۸:۵۰ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { اعلان داوطلبی تدارک قرطاسیه باب و تونر های مختلف النوع پرنتر های مورد ضرورت وزارت بابت . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۱۰:۲۲ واصل آباد عقب فابریکه جنکلک
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی { تدارک مقدار 514 قلم پرزه جات مورد ضرورت وسایط وزارت _} اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۱۰:۴۳ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی {تدارک و نصب 40 پایه کمره امنیتی برای مرکز وزارت } اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۷ - ۹:۵۰ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار پلچک ، دیوار استنادی جهت مهار نمودن آب های سطحی ، هموار کاری و پرکاری مسیر سیلبر ها . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ - ۱۱:۱۲ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار داد

با تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد تهیه  و تدارک مقدار ( تدارک مقدار 24 قلم روغنیات و فلترباب . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۰:۹ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 9590 متر سنگکاری جویچه های کناری سرک، اعمار پلچک ها، آبشار و دیوار استنادی و آب . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۵۰ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار داد

 

با تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظردارد تهیه و تدارک مقدار 66400 لیتر تیل دیزل L062 و مقدار 58660 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ - ۱۱:۱۳ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبانه واجد شرایط دعودت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تدارک مقدار 24 قلم روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت وزارت از بابت سال مالی 1400 } اشتراک . . .

Pagination