گزارش های ولایتی

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۴:۵۵

بیش ازیکهزارخانواده آسیب دیده از سیلاب، در میدان وردگ مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت میدان وردگ، ازتوزیع مساعدت، برای 1014 خانواده بیجاشده ناشی از سیلاب، به تاریخ 30سنبله خبر داد.