والی ولایت جوزجان، با معاون کمیشنری ملل متحد در امور پناهنده گان ملاقات نمود

sadam_morr

قاری گل حیدر شفق، والی جوزجان، با خانم تیرهاس بیرهی، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در افغانستان، بتاریخ ۱۳ حمل در دفتر کارش دیدار نمود.

در این دیدار که ملا امان الله طلحه، رییس امور مهاجرین آن ولایت نیز حضور داشت، والی جوزجان از همکاری کمیشنری در راستای خدمت رسانی برای مردم آن ولایت از قبیل اعمار سرپناه، جغل اندازی سرک ها، اعمار مکتب ، حرفه های کوچک و توزیع مساعدت های وجه نقدی قدر دانی نموده و خواهان همکاری های بیشتر شان در سال روان میلادی شدند.

خانم تیرهاس از همکاری و هماهنگی مقام ولایت و ریاست امور مهاجرین ستایش نموده از همکاری اش درآینده اطمینان داد.