ولایتي راپورنه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۰:۱۴

پنجشېر کې بېځایه شوو کورنیو سره رستې وشوې

پنجشېر کې دملي دسترخوان له طریقه ١٠بېځایه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۰:۱۴

پکتیکاکې له دوه سوو زیاتوکورنیو سره بشري مرستې وشوې

دخوراک نړیوال سازمان له لورې دپکتیکا ولای

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۰:۱۴

فاریاب کې سلګونو کورنیو سره مرستې وشوې

.دطبيعي پېښو پر وړاندې دمبارزې ادارې له لورې دفاریاب ولایت دکډوالوچارو ری