بیش از500 خانواده بی جاشده درولایت جوزجان مساعدت شد

anwari_morr
پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۹ - ۱۲:۹
99
برای 541 فامیل بیجا شده ولسوالی های مردیان و منگجیک ولایت جوزجان، ازطریق اداره امور مهاجرین آنولایت بسته های غذایی، طی سه روز گذشته توزیع گردید.
به اساس معلومات اداره مهاجرین جوزجان،خانواده های یادشده که درساحات مختلف ولسوالیهای آقچه، خواجه دوکو ومرکزشهرشبرغان جابجاشده اند، ازجانب موسسات همکار، درهماهنگی بااداره امورمهاجرین، سروی ومستحق کمک شناسایی شدند وبسته های مواد غذایی تهیه شده ازطرف سازمان جهانی غذا، برای ایشان توزیع شد.
قرار است درآینده نزدیک، بسته های غیرغذایی نیز برای آنها توزیع شود.
به گفته منبع ازمجموع بیجا شده های ولسوالیهای مردیان و منگجیک، یکهزارو821 فامیل سروی وازآنجمله 921 فامیل مستحق کمک شناخته شده اند وهمه ای آنها ازاین کمکها مستفید می شوند.

تازه ترین خبر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۶ - ۱۳:۲۵
Background image

وزیر امور مهاجرین : بیجاشده ها نیز مستحق برنامه ادغام پایدار و مسکن هستند

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در یک نشست مشترک با رئیس اداره هبیتات و مشاور رئیس جمهور در امور مهاجرت، تاکید کرد که در برنامه شورا به بیجاشده ها نیز توجه صورت گیرد. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۱۱:۵۸
Background image

وزیر امور مهاجرین خواهان همکاری ایالت متحده آمریکا در امر رسیدگی به بیجاشدگان داخلی گردید

به گفته وزیر امور مهاجرین وضعیت پیش آمده در اثر گسترش ویروس کرونا خانواده های زیادی را در افغانستان به مشکل اقتصادی مواجه ساخته، بیجاشده های داخلی که آسیب پذیر ترین قشر جامعه است بیشتر. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۱۱:۵۴
Background image

مجلس نمایندگان شورای ملی از کارکردهای وزیر امور مهاجرین تقدیر کرد

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به مجلس نمایندگان درخواست ارایه گزارش نموده و هفته گذشته در جلسه عمومی این مجلس از کارکردها، فعالیت ها و دستاوردهای پنج سال گذشته وزارت گزارش داد.

میرر. . .

بازگشت به خبر