وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با سفیر جاپان روی بهبود وضعیت مهاجرین صحبت کرد

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۹:۳۱
78

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، با میتسو جی سوزوکا سفیر جاپان در کابل دیدار و روی بهبود وضعیت مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و بازگشت متخصصان افغان از کشورهای میزبان صحبت و گفتگو کرد.

وزیر امور مهاجرین دراین نشست که دوشنبه 11 قوس سال روان در مقر وزارت صورت گرفت، از همکاری های جاپان با افغانستان بخصوص همکاری آن کشور در عرصه مهاجرت قدردانی نموده از دولت جاپان خواهان همکاري در زمینه حمایت و افزایش معلمین در مکاتب کمپ های مهاجرین در پاکستان و حمایت از بیمه صحی مهاجرین افغان در ایران گردید.

وی افزود که دولت جاپان می تواند دراین زمینه ها از طریق اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مقیم ایران و پاکستان به مهاجرین افغان کمک نماید.

عالمی بلخی برنامه بازگشت متخصصان افغانستان از کشور های میزبان را که با حمایت مالی دولت جاپان صورت می‌گیرد بخاطر استفاده از ظرفیت و توانایی های مهاجرین به منظور توسعه و پیشرفت کشور موثر عنوان کرده خواهان ادامه و گسترش برنامه مذکور گردید.

سفیر جاپان ضمن خرسندی از موثریت برنامه بازگشت متخصصان گفت که مقصد ما از سیاست حمایت از بازگشت متخصصان این است که افغانستان بتواند از نیرو و توانایی مهاجرین اش در پیشرفت و بازسازی کشور شان استفاده نماید.
وی بیان کرد که مطالبات وزارت امور مهاجرین در عرصه حمایت از مکاتب و بیمه صحی مهاجرین نیاز به هماهنگی اداری در حکومت جاپان دارد و این مطالبات را با حکومت مرکزی شریک می سازد.

در همین حال سه تن متخصص بازگشت کننده که در مربوطات وزارت امور مهاجرین ایفای وظیفه می نماید، نیز در جلسه حضور داشتند و از سفارت جاپان خواست که حمایت شان را از برنامه بازگشت متخصصان افزایش دهد.

تازه ترین خبر

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۷ - ۱۰:۲۱
Background image

وزارت امور مهاجرین و گروه کاری مشترک جامعه مدنی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و آقای احمدی رئیس شبکه گروه کاری مشترک جامعه مدنی به پای تفاهمنامه ای امضا کردند که بر اساس آن دو اداره برای دادخواهی. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۱۰:۵۰
Background image

بیشتر از شش هزار خانواده مستحق در سراسر کشور کمک دریافت نمودند

برای شش هزار و ۵۱۹ خانواده بیجاه شده و مستحق در یک هفته گذشته کمک صورت گرفت. این مساعدت های زمستانی از تاریخ ۲۸ جدی الی سوم دلو سال روان در همآهنگی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۷:۵
Background image

وزیر امور مهاجرین و رئیس اداره برنامه غذایی جهان در رابطه به همکاری های مشترک دو اداره صحبت کردند

رابرت کسکا رییس دفتر سازمان غذایی جهان(دبلیو اف پی) در کابل، روز پنجشنبه 3 جدی سال روان با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان دیدار و در رابطه به همکاری های مشترک دو. . .

بازگشت به خبر