لایحه وظایف هماهنگ کننده ارشد دفتر

anwari_morr
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱ - ۱۱:۲۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

نوت : تاریخ نشر این اعلان کاریابی تکمیل شده است .

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

هماهنگ کننده ارشد دفتر

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

مرکز وزارت

تعداد پست:

 1.  

گزارشدهی به

 دفتر مقام

........................................................................

هدف وظیفه: هماهنگی، تنظیم و همکاری با سکرتریت مقام جهت اجرای امورمربوط در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه.

..................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان امریت حمایتی جهت حصول اهداف اداره.
 2. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های ذیدخل درمسایل مربوطه
 3. تنظیم و نگهداری اسناد و سوابق دفتری و ایجاد سیستم منظم فایلنگ
 4. هماهنگی لازم میان پذیرش مقام و دفتر مقام به منظور خوش آمد گویی مراجعین و رهنمایی آنها الی دفتر مقام.
 5. همکاری با سکرتریت مقام در زمینه یادداشت مینوت جلسات، پاسخ به تلیفون ها، دریافت و پاسخ به ایمیل .
 6. همکاری با سکرتریت مقام در زمینه تنظیم ملاقات های مقام وزارت.
 7. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه
 8. هماهنگی لازم جهت تدویر جلسات با ریاست های مرکزی به منظور مدیریت سالم.
 9. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه به وی سپرده میشود.

.............................................................

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: حقوق، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، طب، علوم اجتماعی به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری : داشتن 3سال تجربه مرتبط به وظیفه
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. دانش وتجربه عملی در مدیریت، مشوره دهی، ترتیب پلان و پالیسی، نظارت، راپور و  مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند CV و اسناد های مهم خویش را الی (10 یوم تقویمی )که اعتبار از 21 میزان الی 1 عقرب 1399 میشود ، به  ایمیل ادرس recruitment@morr.gov.af ارسال نمائید.