منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۷ - ۱۱:۵۹
Background image

لایحه عضومسلکی مصئونیت، صحت ورفاه کارکنان

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضومسلکی مصئونیت، صحت ورفاه کارکنان

بست:

4

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوطه:

ریاست منابع بشری

موقعیت پست:

کا . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image

بازنمایش همه

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image