منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۶ - ۱۵:۱۸
Background image

لایحه وظایف همکار ثبت کننده اطلاعات - SHURA    (2 بست)

Terms of Referencesslnnad;kjllnsdTerms of Referencesslnnad;kjllnsd

I. Position Information I. اطلاعات  بست

Position Title عنوان

Data Entry Assistant – SHURA همکار ثبت کننده اطلاعات - SHURA    (2 بست)

Position Grade درجه

Grade F (NTA) درجه F (NTA)

Duty station محل وظیفه

Kabulههرات

. . .