منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۴:۵۶

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image

لایحه وظایف انجنیر دیزاین سرک

 

معلومات کلی بست

. . .

انجنیر دیزاین سرک

عنوان وظیفه:

تخصصی

نوعیت بست

امور مهاجرین و عودت کننده گان 

وزارت یا اداره:

ریاست خدمات شهرک ها 

بخش مربوطه:

کابل 

موقعیت بست:

 1

تعداد بست:

آمر دیزاین و برآورد

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۹:۲۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان _کابل افغانستان

Background image

بازنمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۴:۵۶

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۰:۴۵

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان ګابل ـ افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۰:۲۸

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان ګابل ـ افغانستان

Background image