منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ - ۱۲:۳۰

کابل

Background image

اعلان شش بست مربوط به وزارت

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک‌هزار و ۵۲۴ بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل را به رقابت گذاشت. سه درصد این بست‌ها برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.

متقاضیان می‌توانند فورم‌های درخواست برای این بست‌ها را از ویب‌سایت کمیسیون و یا با مراجعه به ادارات مربوط، به صورت رایگان، به دست بیاورند.

بست‌های اعلان‌شده به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • بست‌های معلمان
  • بست‌های . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۱:۱۰

کابل

Background image

بازنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ - ۱۲:۳۰

کابل

Background image

اعلان شش بست مربوط به وزارت

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک‌هزار و ۵۲۴ بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل را به رقابت گذاشت.