تعدادی از کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از برنامه سواد حیاتی فارغ گردیدند.

anwari_morr
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۴ - ۱۱:۴۵
تعدادی از کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از برنامه سواد حیاتی فارغ گردیدند.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و معینیت سواد حیاتی وزارت معارف، جهت محو بی سوادی برنامه آموزشی سواد حیاتی را در مقر وزارت امور مهاجرین فراهم ساخته تا کارکنان خدماتی کم سواد و بی سواد از آن مستفید گردیده و قادر به خواندن و نوشتن شوند.

این برنامه بصورت دوامدار در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر گرفته شده که در این سال ۲۲ تن از کارکنان خدماتی در آن اشتراک کرده بودند. ریاست منابع بشری وزارت به منظور فراغت چند تن از اینها و تشویق و ترغیب سایر کارکنان کم سواد و بی سواد جهت اشتراک در برنامه های آینده، محفلی را دایر کرده بود که حدودا ۶۰ تن از کارکنان بخش های مختلف در این برنامه اشتراک نموده بود. رئیس منابع بشری در صحبت های خود ضمن تاکید بر اهمیت چنین برنامه ها و سایر برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت خاطر نشان کرد که بعد از بررسی و ارزیابی که صورت گرفته، تعداد زیادی از این اشتراک کنندگان قادر به خواندن و نوشتن می باشند. وی هم چنین افزود: هرچند اکثریت اشتراک کنندگان این برنامه افراد کهن سال بودند که با وجود ظرفیت پایین یادگیری در آنها، با آن هم خوشبختانه تعداد 8 تن آنان معیار فراغت از برنامه سواد حیاتی را کسب نموده و فارغ گردیدند. در آخیر، تصدیق نامه سواد حیاتی برای هر یک از فارغین اهدا گردید.

تازه ترین خبر

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۵۵
Background image

وزارت امور مهاجرین به منظور رسیدگی بهتر به بیجاشده های داخلی تفاهمنامه های همکاری را به ارزش بیش از 150 میلیون افغانی با ادارات تطبیق کننده امضا کرد

تفاهمنامه همکاری هفت پروژه که به منظور رسیدگی به بیجاشده های داخلی و برگشت کنندگان در کشور طرح شده و ارزش مجموعی آن 153 میلیون و 261 هزار و 502 افغانی می شود، میان وزارت امور مهاجرین و. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۴۰
Background image

گفتگوی معین امور پناهندگان با اتحادیه اروپا؛ در این جلسه روی پالیسی جامع مهاجرت بحث شد

در نشستی با نمایندگان اتحادیه اروپا که به روز چهار شنبه، 15 ثور سال روان خورشیدی به‌گونه مجازی صورت گرفت، وفی الله کاکر، معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با اشاره. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵۹
Background image

اعضای نهاد جوانان پشه یی با معین پالیسی و تطبیق برنامه‌های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دیدار کردند

شماری از اعضای نهاد جوانان پشیه یی روز پنجشنبه شانزدهم ثور سال روان خورشیدی در دیدار با شیر علم امله‌وال، معین پالیسی و تطبیق برنامه‌های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، مسند وی را. . .

بازگشت به خبر