تعدادی از کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از برنامه سواد حیاتی فارغ گردیدند.

anwari_morr
Thu, Dec 24 2020 11:45 AM
تعدادی از کارکنان خدماتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از برنامه سواد حیاتی فارغ گردیدند.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و معینیت سواد حیاتی وزارت معارف، جهت محو بی سوادی برنامه آموزشی سواد حیاتی را در مقر وزارت امور مهاجرین فراهم ساخته تا کارکنان خدماتی کم سواد و بی سواد از آن مستفید گردیده و قادر به خواندن و نوشتن شوند.

این برنامه بصورت دوامدار در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر گرفته شده که در این سال ۲۲ تن از کارکنان خدماتی در آن اشتراک کرده بودند. ریاست منابع بشری وزارت به منظور فراغت چند تن از اینها و تشویق و ترغیب سایر کارکنان کم سواد و بی سواد جهت اشتراک در برنامه های آینده، محفلی را دایر کرده بود که حدودا ۶۰ تن از کارکنان بخش های مختلف در این برنامه اشتراک نموده بود. رئیس منابع بشری در صحبت های خود ضمن تاکید بر اهمیت چنین برنامه ها و سایر برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت خاطر نشان کرد که بعد از بررسی و ارزیابی که صورت گرفته، تعداد زیادی از این اشتراک کنندگان قادر به خواندن و نوشتن می باشند. وی هم چنین افزود: هرچند اکثریت اشتراک کنندگان این برنامه افراد کهن سال بودند که با وجود ظرفیت پایین یادگیری در آنها، با آن هم خوشبختانه تعداد 8 تن آنان معیار فراغت از برنامه سواد حیاتی را کسب نموده و فارغ گردیدند. در آخیر، تصدیق نامه سواد حیاتی برای هر یک از فارغین اهدا گردید.

Latest news

Mon, Jun 14 2021 2:08 PM
Background image

Civil society organizations in Sweden called for return stop of Afghan migrants

In a virtual conversation with Wafiullah Kakar, Deputy Minister for Refugee Affair, a number of civil society and humanitarian organizations in Sweden called for finding a solution to. . .

Wed, Jun 09 2021 12:15 PM
Background image

Deputy Minister Kakar exchanged with Belgian Ambassador

Wafiullah Kakar, Deputy Minister for Refugee Affairs, met with Belgian Ambassador Mr. Philippe Bronchain on 08 June 2021.

Both sides valued the partnerships between Afghanistan and. . .

Tue, Jun 08 2021 2:12 PM
Background image

Deputy Minister Kakar meets with IOM Country Director in Ankara

Wafiullah Kakar, Deputy Minister for Refugee Affairs, who visited the Republic of Turkey as the head of a governmental delegation, talked with leaders of international organizations and. . .

BACK TO NEWS