زمین‌لرزه در خوست خسارات مالی وجانی برجا گذاشت

sadam_morr
محمد اشرف حنیفی

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت خوست از وقوع زمین زلزله به تاریخ 27 سرطان خبر داد.

به گفته منبع  اعضای کمیسیون مشترک ساحه زلزله زده در ولسوالی سپیری ولایت خوست را از نزدیک سروی وبررسی نمودند و ازمجروحیت 13  نفر وتخریب 85 باب منزل خبر داده وافزودند که امکان  افزایش رقم تلفات و خسارات مالی موجود است.