کار پروژه شبکه آب رسانی در غزنی آغاز شد

anwari_morr
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۱۰:۴۹
غزنی

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غزنی به تاریخ 23 سرطان سال روان کار پروژه شبکه آب رسانی فیز اول شهرک ابوریحان البیرونی ولایت غزنی را با حضور داشت رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان و نمایند های مقام ولایت، ریاست آبرسانی، ریاست اقتصاد، و هیات اعزامی مقام وزارت امور مهاجرین رسما آغازنمود.

بودجه مصرفی این پروژه مبلغ18 میلیون 875 هزارو 250 اعشاریه 86 افغانی (هژده میلیون وهشتصد وهفتاد وپنج هزار ودو صدو پنجا عشاریه هشتادوشش) افغانی بوده که به همکاری مقام وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از طریق کمک های صد میلیونی کشور هندوستان  توسط شرکت برنده (امان ذبیح) تطبیق میگردد.

 با تطبیق این پروژه بیشتر از یک هزار فامیل ساکن در شهرک مهاجرین  از آب آشامیدنی مستفید خواهد شد.

تازه ترین خبر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۶ - ۱۳:۲۵
Background image

وزیر امور مهاجرین : بیجاشده ها نیز مستحق برنامه ادغام پایدار و مسکن هستند

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در یک نشست مشترک با رئیس اداره هبیتات و مشاور رئیس جمهور در امور مهاجرت، تاکید کرد که در برنامه شورا به بیجاشده ها نیز توجه صورت گیرد. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۱۱:۵۸
Background image

وزیر امور مهاجرین خواهان همکاری ایالت متحده آمریکا در امر رسیدگی به بیجاشدگان داخلی گردید

به گفته وزیر امور مهاجرین وضعیت پیش آمده در اثر گسترش ویروس کرونا خانواده های زیادی را در افغانستان به مشکل اقتصادی مواجه ساخته، بیجاشده های داخلی که آسیب پذیر ترین قشر جامعه است بیشتر. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۱۱:۵۴
Background image

مجلس نمایندگان شورای ملی از کارکردهای وزیر امور مهاجرین تقدیر کرد

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به مجلس نمایندگان درخواست ارایه گزارش نموده و هفته گذشته در جلسه عمومی این مجلس از کارکردها، فعالیت ها و دستاوردهای پنج سال گذشته وزارت گزارش داد.

میرر. . .

بازگشت به خبر