بیوگرافی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان

نام: نورالرحمن

تخلص: اخلاقی

 نام‌پدر: رجب‌علی

 سال‌تولد:۱۳۵٨/۱۹۷۹

محل‌تولد: ولسوالی ده‌ صلاحِ اندراب ـ ولایت بغلان

 زبان‌مادری: فارسی دری

تحصیلات: دارای مدرک لسانس از دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل و ماستری مدیریت بازرگانی- استراتیژیک از دانشگاه آزاد اسلامی

تجارب: ٭ رییس تلویزیون نور ٭ عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان ٭ سردبیر هفته‌نامه ثبات ٭ کار در ریاست سکتور خصوصی وزارت زراعت ٭اکنون وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده گان