شماره های تماس مسوولین وزارت

شماره تماس و ایمیل آدرس مسوولین وزارت

شماره
نام وظیفه
شماره تماس

ایمیل آدرس
1 الحاج خلیل الرحمن حقانی  وزیر وزارت    
2 محمد ارسلاح خروټی
معین مالی و اداری
0786757778 arsalakharutai@gmail.com
3 مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی

0707627751

0704299810

Rashidabdulrahman616@gmail.com
4  
 
   


شماره تماس و ایمیل آدرس روسای مرکزی 

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1 مولوی محمد جان خدرخیل رئیس تشویق عودت داوطلبانه

0781300867

0702022204

chmo@morr.gov.af
2 مفتی مدیر گل احمدی رئیس منابع بشری

0765499023

0798140030

0202512450

Ahmadijan852@gmail.com
3 حاجی اصل خان مصلح رئیس خدمات شهرکها

0766923788

0202951435

asalkhanmuslih@gmail.com
4 انجنیر عبدالکبیر طلایی رئیس ریاست تکنالوژی معلوماتی

0777342024

0202951540

eng.abdulkhabir@gmail.com
5 مولوی محمود الحق احدی رئیس پالیسی و پلان

0772292221

0705333587

0202951413

ahadimorr@gmail.com
6 محمد اجمل یاور رئیس مالی و اداری

0706177059

0202951509

m.ajmalviar786@gmail.com
7 الحاج غلام نبی دادخیل  رئیس حمایت حقوقی

0202951359

+93 70 477 5472
8 مفتی عبدالمطلب حقانی آمر اطلاعات و ارتباط عامه

0780576748

0202951429

mutalibhaqqani@gmail.com
9 قاری الهام الدین کامل آمر دیاسپورا

0777456622

0202951404

noorihezbullah@gmail.com
10 حاجی محمد علی باور رئیس نظارت و ارزیابی

0749255994

0202951370

Mh.hashemi123@gmail.com
11 الحاج سردار شیرزاد رئیس رسیده گی به وضعیت بی جاشدگان داخلی

0730607943

0202951514

Sherzadsardar801@gmail.com
12 مولوی شمال خان مصلح رییس تثبیت و دریافت راه حل های دایمی

0777000380

0202951486

usmanishinwari@gmail.com
13 الحاج محمد اسماعیل ذبیح رییس تفتیش داخلی

 

0202951483

Zabihullahmuhammadismail@gmail.com
14 جمال ځدران  رییس مالی و اداری

 

 
15 نائب گل واحدی   رئیس خدمات شهرکها

0777856006

0202951499

Naibgulwaheedi@gmail.com
16 محمد قسیم کروخیل آمر ارتباط و هماهنگی امور ولایات

0779167679

0202951456

Provinces.morr@gmail.com
17   رییس تفتیش

 

 

 
18 مولوی مسعود رئیس دعوت و ارشاد

 

 
19 محمود الحق احدی مشاور حقوقی وزارت 

0786832444

 
20        
21        
22        
23        

شماره تماس و ایمیل آدرس روسا و آمرین ولایات 

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1 قاری عبدالمتین رحیمزی رییس امور مهاجرین ولایت کابل

0772141635

0784626267

kabul@morr.gov.af
2 سید محمد قاسم تسنیم کندهار 0706064303 Dorrkand123@gmail.com
3 اکرام الدین مفتون ننگرهار

0799351355

0782938887

Dorrnangarhar1@gmail.com
4 مولوی جمعه گل محرز بلخ

0785896407

0779740298

morrmazar@gmail.com
5 مولوی عبدالولی محمدی کندز

0705778293

0772629919

kundoz@morr.gov.af
6 مولوی محمد ابراهیم  پروان 0782284089 parwandorr@gmail.com
7 الحاج داملا سیف الدین فاریاب 0708900197 Faryab.morr@yahoo.com
8 حمدالله سرپل 0729901411 msarpul@morr.gov.af
9 مولوی عبدالکریم زابل 0781176574 zabul@morr.gov.af
10 مولوی صدریگل صادق بادغیس

078436576

078436576

Badghis.morr@gmail.com
11 حمدالله شهیدزاده کاپیسا 0772627662 kapisa@morr.gov.af
12 قاری صابر گل مصلح پکتیا 0779799655 Paktia.dorr@gmail.com
13 مولوی عبدالرحمن هاشمی پکتیکا

0793303688

0767919498

Paktika.dorr@gmail.com
14   جوزجان   jawzgan.morr@gmail.com
15 مولوی احمد الله لبیب غور

0785912695

0702004189

Ghordorr_@yahoo.com
16 مولوی محمد یونس جهاد مل بدخشان 0704325481 badakhshandorr@gmail.com
17 مولوی شاولی ارزگان 0766498569 Urpro.dorr@gmail.com
18 مولوی دین محمد مستغنی نورستان

0706514801

0708307313

Atharisafi360@gmail.com
19 محمد رحمان دایکندی 077881626 daykundi@morr.gov.af
20 مولوی محمد عمر عادل غزنی 0796027187 ghazni@morr.gov.af
21 مولوی الله داد انقیادی هلمند 0706394914 Helmand.dorr@gmail.com
22 سید نصرالله هاشمی لوگر 0706194257 Logar.morr@gmail.com
23 محمد حسین خالد خاکسار سمنگان 0779469307 Samangan.morr@gmail.com
24 مولوی احمد احمدی خوست 0791724924 Khost.dorr@gmail.com
25 مولوی فضل عمر هرات 0765319336

Herat.dorr01@gmail.com

26 مولوی غلام رحمن حقانی لغمان 0764950970 Laghman.morr@gmail.com
27 مولوی محمد عزیز محمدی پنجشیر

0778811696

0748885800

Panjshir.morr@gmail.com
28 داملا عبدالقیوم نظری تخار 0782414442 Takhar.morr@gmail.com
29 مولوی حسین الله میدان وردگ   Mwp.refuges@gmail.com  
30 حاجی امان الله کنر

0777156358

 

Dorr.kuner@gmail.com
31 رحمانی بامیان 0765319336 Dorrbamyan2015@yahoo.com
32 الحاج مولوی صدیق الله نصرت نیمروز 0794701101 Dorr.kuner@gmail.com
33 مولوی تندر عثمانی فراه 0700633737 Yarmuhammad.samim@gmail.com
34 محمد ابراهیم عمری بغلان 0778074567 baghlan@morr.gov.af
         

 

شماره تماس و ایمیل آدرس اتشه های امور مهاجرین در خارج از کشور

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1 محمد آصف ځدران اتشه امور مهاجرین اسلام آباد 00923495959418 Morr_islamabad@yahoo.com
۲ محمد مدنی همیم سکرتر اتشه اسلام آباد 00923339851957 madanihamim@gmail.com
۳ قاری رحمت الله ضعیف اتشه امور مهاجرین کویته

00923121578738

Directorate_morrquetta@yahoo.com
۴ مولوی حمدالله بلوچ سکرتر اتشه کویته 00923121578738 Directorate_morrquetta@yahoo.com
۵ نیاز محمد عارف

اتشه مهاجرین پشاور

00923158787030

Morr_peshawar@yahoo.com
۶ نورالامین سعید سکرتر اول اتشه پشاور

00923489855242

Morr_peshawar@yahoo.com
۷ محمد مایل حیدری سکرتر دوم اتشه

00930874211621

009203159079832

Mayellhaidary2@gmail.com
۸ سید روح الله هاشمی اتشه امور مهاجرین تهران 00982188735040 morrintehran@gmail.com
۹ شیر حسین حعفری سکرتر اتشه تهران 00989055277665 morrintehran@gmail.com
۱۰ عبدالباسط امامی عضو اتشه تهران 00989227015698 Basitemami786@gmail.com
۱۱ محمد انور قمبری اتشه امور مهاجرین زاهدان 00989109699901 Morr.zahedan@yahoo.com
۱۲ علی رضا اسدی سکرتر اتشه زاهدان 00989934695796 Hliassadi90@yahoo.com