شماره های تماس مسوولین وزارت

شماره تماس و ایمیل آدرس مسوولین وزارت

شماره
نام وظیفه
شماره تماس

ایمیل آدرس
1 الحاج خلیل الرحمن حقانی  وزیر وزارت    
2 محمد ارسلاح خروټی
معین مالی و اداری
0786757778 arsalakharutai@gmail.com
3 قاری محمود شاه معین امور پناهندگان    
4  
معین پالیسی وتطبیق برنامه ها 
   


شماره تماس و ایمیل آدرس روسای مرکزی 

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1 مولوی محمود الحق احدی رییس دفتر 0705333587  
2 انجنیر عبدالکبیر طلایی رییس تکنالوژی معلوماتی    
3 مولوی محمد اسماعیل رییس ریاست مالی و اداری    
4 ارسلا حقیار رییس پالیسی و پلان    
5 مفتی عبدالمطلب حقانی رییس اطلاعات و ارتباط عامه 0731429884  
6 داد الله امین زی  رییس تحقیق و معلومات مهاجرین 0778037018  
7 قاری حمدالله  رییس منابع بشری 0781176579  
8 مفتی محمد ذاکری  ریاست حمایت حقوقی     
9 قاری محمد اجمل  رییس تفتیش داخلی 0793814761  
10 حاجی غلام نبی  رییس ریاست تشویق عودت داوطلبانه 

 

 

 
11 مولوی نجیب الله  رییس خدمات شهرک ها    
12 مولوی نصرالله هاشمی رییس عودت و ادغام مجدد 

 

nhashami4@gmail.com 
13 مولوی حسین الله  رییس هماهنگی مساعدت ها 0798288457 coordinationassistance@gmail.com 
14 مولوی شمال خان مسلح رییس دریافت راحلهای دایمی    
15 قاری الهام الدین  رییس دیاسپورا    
16 حاجی محمد علی باور رییس نظارت و ارزیابی 0705169892  
17 مولوی سردار محمد شیرزاد رییس بیجاشدگان داخلی 0730607943  
18 قاری احمدالله هاشمی  آمریت ارتباط و هماهنگی ولایات 0786832444  
19 حاجی اصل خان  آمریت جندر    
20 مامور محمد قسیم  آمریت تدارکات    
21 شیخ عبد الرحمن حقوقی سلاکار    
22 قاضی عبدالعزیز مالی سلاکار    
23 احمدالله احمدزی اجرائیوی سکرتر 0781672702  

شماره تماس و ایمیل آدرس روسا و آمرین ولایات 

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1 قاری عبدالمتین رحیمزی رییس امور مهاجرین ولایت کابل 0772141635  
2   کندهار    
3 اکرام الدین مفتون ننگرهار 0799351355  
4 مولوی جمعه گل محرز بلخ 0785896407  
5 مولوی عبدالولی محمدی کندز 0705778293  
6 مولوی محمد ابراهیم  پروان 0782284089  
7 الحاج داملا سیف الدین فاریاب 0708900197  
8 مولوی نور محمد سمیع سرپل 0729901411  
9 مولوی عبدالکریم زابل    
10 مولوی صدریگل صادق بادغیس 078436576  
11 عبدالمتعال کاپیسا 0772627662  
12 قاری صابر گل مصلح پکتیا 0779799655  
13 مولوی عبدالرحمن هاشمی پکتیکا 0793303688  
14 ملا عبدالقیوم نظری جوزجان 0782714442  
15 مولوی احمد الله لبیب غور 0785912695  
16 مولوی محمد یونس جهاد مل بدخشان 0704325481  
17 مولوی شاولی ارزگان 0766498569  
18 مولوی دین محمد مستغنی نورستان 0706514801  
19 محمد ولی غازی دایکندی 0706219844  
20 مولوی محمد عمر عادل غزنی 0796027187  
21 مولوی الله داد انقیادی هلمند 0706394914  
22 مولوی عبدالوارث لوگر 0706194257  
23 محمد حسین خالد خاکسار سمنگان 0779469307  
24 مولوی احمد احمدی خوست 0791724924  
25 محمد رفیق نیرومند هرات 0747472720

 

26 مولوی غلام رحمن حقانی لغمان 0764950970  
27 مولوی محمد عزیز محمدی پنجشیر 0778811696  
28 قاری عبدالواحدسعادت تخار 0702281228  
29 مولوی فضل عمر میدان وردگ 0765319336  
30 حاجی امان الله کنر 0771683785  
31 مولوی بشیر الحق بامیان 0772701711  
32 الحاج مولوی صدیق الله نصرت نیمروز 0794701101  
33 مولوی تندر عثمانی فراه 0700633737  
34 مولوی شهزاده خالد بغلان 0730329213  
         

شماره تماس و ایمیل آدرس اتشه های امور مهاجرین در خارج از کشور

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1   اتشه مهاجرین مقیم اسلام آباد    
2   معاون اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد    
3   اتشه امور مهاجرین مقیم خیبرپښتونخوا    
4   کویته     
5   تهران    
6   زاهدان    
7   اتشه امور مهاجرین مقیم ترکیه

 

8   اتشه امور مهاجرین مقیم یونان