بیش از صد خانواده در فاریاب مددرسانی شد

anwari_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب با همکاری اداره حمایه اطفال، به روز پنج‌شنبه، 19 حمل مساعدت غیر خوراکی را برای 131 خانواده بیجاشده توزیع کرد.

به‌هر خانواده بسته‌های فامیلی، آشپزخانه، پوشاک زمستانی چهار تخته کمپل با حضور والی، ریس امور مهاجرین و نماینده دفتر متذکره توزیع گردید.