۱۴۳ خانواده بیجاشده در هلمند مساعدت دریافت نمودند

sadam_morr
------------

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند به روز یک شنبه 7 جدی به همکاری نهادهای هم‌کار  برای ۱۴۳خانواده که به دلیل جنگ و نا امنی از ولسوالی‌های نادعلی، ناوه،نهرسراج، مناطق مرکزی بولان، بشران و باباجی بیجا شده بودند، مساعدت غذایی و غیر غذایی توزیع کرد.

به‌هر خانواده از طرفWFP  یا سازمان غذایی جهان، ۱۸۴ کیلو آرد، ۱۸ کیلو روغن، ۲۵ کیلو دال، دو کیلو نمک ۳ کیلو بسکویت و دو کیلو غذای اطفال ،ازطرف موسسه UNHCR بسته  آشپزخانه، سه تخته کمپل دو عددترپال، یک عدد بالون گاز ۵ کیلویی ، یک عدد سطل آب، خیمه و بسته های صحی از جانب موسساتDACAR/UNICEF توزیع شد.