یک باب مکتب در ولسوالی قرغه یی لغمان توسط معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ووالی انولایت افتتاح شد

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۵:۱۴
یک باب مکتب در ولسوالی قرغه یی لغمان توسط معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ووالی انولایت افتتاح شد

به اساس گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان ا ین مکتب به مصرف۱۴ملیون افغانی،کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان(UNHCR) درساحه 10جریب زمین مربو طات ولسوالی قرغه یی اعمارشده که دارای ۱۰ اتاق بوده وگنجایش حدود۴۰۰دانش آموز را دارامی بوده وباسیستم برق سولری وآب آشامیدنی مجهز می باشد.
مکتب مذکور، سه شنبه مورخ ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۹۸ طی محفلی درحضور داشت مسوولین ولایت لغمان و معاون اداره یونسیار، توسط احمد ولی حکمی معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ومحمد آصف ننگ والی آنولایت افتتاح شد.
درمحفلی که به این مناسبت دایر شده بود، نخست احمد ولی حکمی معین مالی واداری وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان صحبت نموده و از همکاری دفتر UNHCR اظهار تشکری نموده وخواهان ادامه کمک های آن اداره درسایر بخشها شد.
سپس الستر بولتن معاون دفتر UNHCR، ازاکمال اعمار مکتب یادشده اظهار خرسندی نموده وازادامه همکاری در سایر بخشها وعده داد.
متعاقبا محمد آصف ننگ والی لغمان با یاد آوری ازپیشرفت درعرصه های مختلف درکشور،از مساعدت اداره UNHCR در عرصه های معارف ، صحت وعودت مهاجرین درآنولایت اظهار قدردانی نمود.

تازه ترین خبر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ - ۱۴:۱۰
Background image

نبود زیربنا در شهرک‌های مهاجرین سبب می‌شود تا برخی از بازگشت کننده‌گان به مهاجرت دوباره دست بزنند.

 نورالرحمن اخلاقی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان در ملاقاتی که با ذوهتو چال رئیس اداره آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه(تیکا TIKA) داشت بیان کرد که عدم وجود. . .

جمعه ۱۳۹۹/۸/۳۰ - ۱۰:۴۱
Background image

سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به ولایت پروان از شهرک مهاجرین بینی ورسک بازدید کرد

 چهارشنبه 28 عقرب 1399 نورالرحمن اخلاقی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و فلیپو گراندی کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان طی سفر شان به ولایت پروان از. . .

جمعه ۱۳۹۹/۸/۳۰ - ۱۰:۳۸
Background image

یک باب مکتب در پروان برای برگشت کنندگان به بهره برداری سپرده شد

 چهارشنبه 28 عقرب 1399 مکتب ابتداییه قریه ده مسکن ولسوالی بگرام ولایت پروان با حضور نورالرحمن اخلاقی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، فلیپو گراندی کمیسار عالی. . .

بازگشت به خبر