یک باب مکتب در ولسوالی قرغه یی لغمان توسط معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ووالی انولایت افتتاح شد

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۵:۱۴
یک باب مکتب در ولسوالی قرغه یی لغمان توسط معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ووالی انولایت افتتاح شد

به اساس گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان ا ین مکتب به مصرف۱۴ملیون افغانی،کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان(UNHCR) درساحه 10جریب زمین مربو طات ولسوالی قرغه یی اعمارشده که دارای ۱۰ اتاق بوده وگنجایش حدود۴۰۰دانش آموز را دارامی بوده وباسیستم برق سولری وآب آشامیدنی مجهز می باشد.
مکتب مذکور، سه شنبه مورخ ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۹۸ طی محفلی درحضور داشت مسوولین ولایت لغمان و معاون اداره یونسیار، توسط احمد ولی حکمی معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ومحمد آصف ننگ والی آنولایت افتتاح شد.
درمحفلی که به این مناسبت دایر شده بود، نخست احمد ولی حکمی معین مالی واداری وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان صحبت نموده و از همکاری دفتر UNHCR اظهار تشکری نموده وخواهان ادامه کمک های آن اداره درسایر بخشها شد.
سپس الستر بولتن معاون دفتر UNHCR، ازاکمال اعمار مکتب یادشده اظهار خرسندی نموده وازادامه همکاری در سایر بخشها وعده داد.
متعاقبا محمد آصف ننگ والی لغمان با یاد آوری ازپیشرفت درعرصه های مختلف درکشور،از مساعدت اداره UNHCR در عرصه های معارف ، صحت وعودت مهاجرین درآنولایت اظهار قدردانی نمود.

تازه ترین خبر

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۹:۲۲
Background image

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از کمیشنری عالی سازمان ملل خواست که به مهاجرین افغان در کشور ترانزیتی توجه بیشتر نماید

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان پس از اشتراک در نشست چهل سال میزبانی پاکستان از مهاجرین، روز دوشنبه 28 دلو سال روان با آقای فلیپو گرندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱:۲۳
Background image

معاون رئیس جمهور و وزیر امور مهاجرین با نمایندگان مهاجرین مقیم پاکستان دیدار کرد

استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان که به منظور اشتراک در "نشست چهل سال میزبانی پاکستان از مهاجرین"، به نمایندگی از دولت افغانستان به. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۴:۴۳
Background image

هیئت اعزامی دولت افغانستان به پاکستان با کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار کرد

هیئت دولت افغانستان تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که برای اشتراک در کنفرانس «چهل سال میزبانی پناهندگان افغان در پاکستان: مشارکت جدید برای همبستگی» به. . .

بازگشت به خبر