کار پروژه شبکه آب رسانی در غزنی آغاز شد

anwari_morr
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۱۰:۴۹
غزنی

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غزنی به تاریخ 23 سرطان سال روان کار پروژه شبکه آب رسانی فیز اول شهرک ابوریحان البیرونی ولایت غزنی را با حضور داشت رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان و نمایند های مقام ولایت، ریاست آبرسانی، ریاست اقتصاد، و هیات اعزامی مقام وزارت امور مهاجرین رسما آغازنمود.

بودجه مصرفی این پروژه مبلغ18 میلیون 875 هزارو 250 اعشاریه 86 افغانی (هژده میلیون وهشتصد وهفتاد وپنج هزار ودو صدو پنجا عشاریه هشتادوشش) افغانی بوده که به همکاری مقام وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از طریق کمک های صد میلیونی کشور هندوستان  توسط شرکت برنده (امان ذبیح) تطبیق میگردد.

 با تطبیق این پروژه بیشتر از یک هزار فامیل ساکن در شهرک مهاجرین  از آب آشامیدنی مستفید خواهد شد.

تازه ترین خبر

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۵۵
Background image

وزارت امور مهاجرین به منظور رسیدگی بهتر به بیجاشده های داخلی تفاهمنامه های همکاری را به ارزش بیش از 150 میلیون افغانی با ادارات تطبیق کننده امضا کرد

تفاهمنامه همکاری هفت پروژه که به منظور رسیدگی به بیجاشده های داخلی و برگشت کنندگان در کشور طرح شده و ارزش مجموعی آن 153 میلیون و 261 هزار و 502 افغانی می شود، میان وزارت امور مهاجرین و. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۴۰
Background image

گفتگوی معین امور پناهندگان با اتحادیه اروپا؛ در این جلسه روی پالیسی جامع مهاجرت بحث شد

در نشستی با نمایندگان اتحادیه اروپا که به روز چهار شنبه، 15 ثور سال روان خورشیدی به‌گونه مجازی صورت گرفت، وفی الله کاکر، معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با اشاره. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵۹
Background image

اعضای نهاد جوانان پشه یی با معین پالیسی و تطبیق برنامه‌های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دیدار کردند

شماری از اعضای نهاد جوانان پشیه یی روز پنجشنبه شانزدهم ثور سال روان خورشیدی در دیدار با شیر علم امله‌وال، معین پالیسی و تطبیق برنامه‌های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، مسند وی را. . .

بازگشت به خبر