کارکرد های کمیسیون

  اولین جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرت تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

اولین جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرت تحت ریاست جلالت مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، با حضور اعضا ؛ رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، معاون دوم ریاست جمهوری، وزرا و رؤسای مستقل عضو کمیسیون عالی امور مهاجرت در تاریخ  2/ 4/1394 ساعت 3-5عصر در ریاست جمهوری برگزار گردید. در ابتدای جلسه گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای وزارت امور مهاجرین، توسط وزیر امور مهاجرین ارائه شد متعاقبا در این جلسه براساس آجندای مطرح شده ارائه پس از بررسی های لازم مورد آتی موردتصویب قرار گرفت :

1- ایجاد کمیته برامطالعه .مینه های مناسب اسکان واشتغال عودت کنندگان.

2-  طرزالعمل کمیسیون عالی امور مهاجرت

3- طرح پورت فولیو که براساس آن 166میلیون دالر ازدونرها جهت عودت مهاجرین مطالبه شده است.

4- وزارت های مالیه وسرحدات وقبایل وریاست احصائیه ورادیوتلویزیون به عنوان اعضای جدید تصویب شدند.

مشروح گزارش

اولین جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرت تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ 1/4/1394 ساعت 3- 5عصربنابه درخواست وزارت امور مهاجرین درارگ ریاست جمهوری برگزارگردیدوذوات ذیل درجلسه حضورداشتند:

الف - اعضای کمیسیون

 1. رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی
 2. معاون دوم رئیس‌جمهور
 3. وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان
 4. وزیر زراعت و مالداری
 5. وزیر داخله
 6. وزیر امور خارجه
 7. وزیر احیاء و انکشاف دهات
 8. وزیر تحصیلات عالی
 9. وزیر معارف
 10. وزیر صحت عامه
 11. وزیر انرژی و آب
 12. وزیر امور شهرسازی
 13. وزیر کار و امور اجتماعی
 14. وزیر امور زنان
 15. معین وزارت  ارشاد، حج و اوقاف
 16. رئیس مستقل اراضی
 17. رئیس مستقل ارگانهای محلی
 18. رئیس اداره ملی محیط‌زیست

ب) اعضای سکرتریت کمیسیون:

 1. دکتر سید علی اقبال ( مدیر ارشد پلان گذاری کمیسیون عالی امور مهاجرت)
 2. محمدعمر معروفی کلیم( رئیس عودت و ادغام مجدد وزارت امور مهاجرین )
 3. محمد مهدی مطهری ( رئیس پالیسی و پلان وزارت امور مهاجرین)

 

آجندای1: ارائه خلاصه گزارش از فعالیت های وزارت امور مهاجرین به شمول بررسی وضعیت مهاجرین افغانستان در ایران، پاکستان و کشورهای اروپایی  و بررسی وضعیت اسکان و اشتغال مهاجرین، عودت کنندگان و  بیجاشدگان داخلی.

 مهمترین موارد این گزارش که توسط وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان ارائه شد. عبارتند از:

تلاش برای حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان؛ درطی چند سفر به این دوکشور،

 • پروگرام ثبت و راجستر مهاجرین مقیم پاکستان، جلوگیری از اخراج اجباری آنها و تشکیل کمیته مشترک برای حل مشکلات مهاجرین در این کشور .
 • بعد از اولین سفر رئیس جمهور به کشور ایران وپس ازآن سفری اینجانب تسهیلاتی برای مهاجرین افغان در این کشور فراهم شده است که حق شمولیت در مکاتب برای فرزندان مهاجرین اعم ازآنانیکه مدارک اقامتی دارند یاندارند از مهمترین این دستاورها تاکنون می باشد.
 • تمدید کارت های مهاجرین ایران، ثبت مهاجرین بدون اسناد، عفو و یا تخفیف محکومین، بیمه صحی و فراهم شدن تسهیلات رفت و آمد برای مهاجرین (بدون ابطال مدارک اقامتی) ازجمله موضوعات مورد بحث با این کشور است که برخی از کارها پیش رفته و برای نهایی شدن همه موارد قرار است کارها از طریق کمیته دو جانبه پیگیری شود.

بررسی مشکلات مهاجرین در سایر کشور ها و خصوصا کشورهای اروپایی

 برگزاری چندین جلسه نشست و مذاکره با سفرای کشورهای اروپایی

 •  پیگیری موضوعات مربوط به مهاجرین و پناهندگان مقیم کشورهای اروپایی درتفاهم با وزارت امورخارجه

درخصوص  بیجا شدگان داخلی نیز موارد ذیل بیان شد:

 • درحال تهیه  یک پلان جامع سروی بیجاشدگان داخلی می باشیم
 • براساس این سروی مشخص خواهد شد چه تعداد بیجای شده واقعی داریم . چه تعداد ازآنها آماده بازگشت به مناطق شان بوده ونیازمندی شان چیست؟ دلایل کسانیکه آماده بازگشت نمی باشند چیست؟ وچه امکاناتی مورد نیازشان می باشد.؟

در ادامه گزارش دستاورهای وزارت مهاجرین در بخش برنامه ریزی و هماهنگی اینگونه بیان شد:

 • تهیه مسوده پلان استراتژیک
 • ترتیب پلان عملیاتی که 50% کار آن به اتمام رسیده است
 • ایجاد کمیسیون عالی امور مهاجرت در کشور
 • تهیه پلان جامع عودت وادغام مجدد
 • تهیه مسوده طرزالعمل کمیسیون عالی امور مهاجرت
 • ایجاد کمیته های همکاری با نهاد ها و موسسات بین المللی همکار مانند IOM, UNHCR

بر اساس گزارش، مهمترین مشکلاتی که وزارت امور مهاجرین با آنها مواجه هستند عبارتند:

عدم پاسخ دهی طرح اسکان در شهرک های موجود متناسب با نیازهای عودت کنندگان

نبود زمنیه اشتغال و به کار گیری بازگشت کنندگان

طرح های پیشنهادی نیز برای حل مشکل اسکان و اشتغال مهاجرین به مجلس ارائه گردید.

پس ازاظهار نظراعضا پیرامون گزارش مذکور با توجه  به اهمیت موضوع اسکان و اشتغال عودت کنندگان ، رئیس جمهور فرمان 104 سال 1384 را در قبال مهاجرین ناقص خواند و بازنگری آنرا ضروری دانست، و گفت: حکومت در قبال بازگشت تدریجی، اجباری و تصادفی مهاجران  باید آمادگی های لازم را اتخاذ نماید و نباید در نتیجه بازگشت شان نظم و خدمات اجتماعی اخلال گردیده و در شهر ها فشار و ازدحام بیش از حد بوجود اید.

رئیس جمهور در ادامه برای رسیدگی به وضعیت صحی مهاجرین و عودت کنندگان به وزارت صحت عامه هدایت داد تا در هماهنگی با شفاخانه های بزرگ کشور و شفاخانه امنیت ملی سیستم ثابت بیمه صحی را طرح نماید.

رئیس جمهور به وزارت امور شهر سازی هدایت داد، تا در هماهنگی با وزارت مهاجرین و عودت کننده گان و اداره مستقل اراضی ساحات دارای قابلیت انکشاف مسکونی را بررسی نموده و تشخیص نمایند که:

 • کدام شهر ها قابلیت گسترش را دارا می باشند
 • انکشاف مسکونی کدام شهر ها بایدکنترول شوند.
 • وزارت شهرسازی بررسی نماید که کدام شرکت در ساختن خانه های مسکونی با قیمت مناسب و مدت کم توانایی دارند، تا با استفاده از همکاری آنها اقدام به ساخت خانه های ارزان و سریع در کشور نماییم.

رئیس جمهور ایجاد فرصت های کاری را یک ضرورت دانست و به وزارت های مربوطه مانند زراعت و کار و امور اجتماعی و سایر وزارت خانه ها هدایت داد:

 1. تعداد متقاضیان کار را در کشور مشخص گردد،
 2. افراد با تخصص و مهارت های مختلف در میان مهاجرین شناسایی شوند
 3. به عنوان سرمایه های اجتماعی و اقتصای زمینه کار و فعالیت در کشور برایشان در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی شهرهای کلان مانند کابل، هرات و بلخ در حال حاضر بیش از حد رشد کرده اند و باز هم علاقه مندی برای سکونت در آنها زیاد است گفت:

 1. اداره ارگانهای محلی و سایر وزارت خانه ها مطالعاتی را روی دست بگیرند که از تراکم بیش از حد در مراکز ولایت های مهم جلوگیری شود
 2. توزیع مراکز اداری و سیاسی از مراکز به سمت ولسوالی ها هدایت داده شود تا بلکه آنها هم رشد متوازن داشته باشند
 3. شهرهای فراه، نیمروزو هلمند نیز می توانند مقاصد مناسبی برای جذب بخش زیادی از عودت کنندگان باشد برای همین باید در خصوص توسعه تجارت، صنعت و زراعت در این ولایت ها اقدامات لازم انجام شود.

آجندای 2: ارائه مسوده  طرزالعمل کمیسیون عالی امور مهاجرت به اعضای جلسه، درخواست ارائه نظرات و تصویب طرزالعمل

مسوده طرزالعمل کمیسیون در 5 بخش کلی ذیل ارائه گردید:

 1. کلیات: شامل پیشگفتار و مقدمه
 2. کمیسیون عالی امور مهاجرت: معرفی کمیسیون، اهداف و وظایف کمیسیون، چارت تشکیلاتی و اعضای کمیسیون
 3. کمیته فرعی شورای وزیران: معرفی و عمده فعالیت های این کمیته
 4. سکرتریت: معرفی، ساختار تشکیلاتی، وظایف و اعضای سکرتریت و همکاران سکرتریت
 5. جلسات: جلسات کمیسیون و کمیته فرعی، زمان و نحوه برگزاری، آن ها

پس از ارائه مسوده طرزالعمل کمیسیون عالی، نظریات اعضا مورد بررسی قرار گرفته و این طرزالعمل با تغییرات و اصلاحات ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

در بخش اعضای کمیسیون: طبق هدایت رئیس جمهور و پیشنهاد وزیر امور مهاجرین ادارات ذیل به حیث اعضای کمیسیون تصویب شد

 1. وزارت سرحدات و قبایل،
 2. وزارت مالیه
 3. اداره احصائیه مرکزی،
 4. رادیو و تلویزیون ملی.

در بخش سکرتریت: وزیر امور مهاجرین به عنوان سکرتر جنرال کمیسیون، موظف گردید تاتعدیلات و اصلاحاتی را در ساختار سکرتریت ایجاد نماید. آمریت های پیشنهادی ضروری نیست برای جلوگیری ازتورم تشکیلات مختصر شود.

بنابراین طرزالعمل کمیسیون عالی امور مهاجرت با تغییرات فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفته و اجرایی شد.

ازآنجاییکه کمیسیون وکمیته فرعی شورای وزیران ارگانهای دولتی می باشند UNHCR و IOMبه عنوان مشاور و همکار سکرتریت می توانند فعالیت داشته باشد.

آجندای 3: طرح وزارت امور مهاجرین در ارتباط با پورت فولیو (مجموعه پروژه های که در راستای اجرایی سازی استراتژی راه حل های راهبردی است -  مطالبه مبلغ  166.218.265  دالر )

مسوده طرح پورت فولیو براساس استراتژی راه حل ها برای پناهندگان افغان که به بررسی پیشرفت ها، چالش ها و وضعیت آینده افغانستان اشاره دارد و در طی سال 2015 الی نیمه سال 2016 در کشور باید تطبیق شود، توسط وزیر امور مهاجرین، و رئیس اعودت وادغام مجدد وزارت مهاجرین ارائه گردید.

طرح پورت فولیو در سال 2015 روی محورهای ذیل متمرکز است:

 1. دسترسی به زمین و سرپناه
 2. دسترسی به آب
 3. دسترسی به فرصت های امرار معیشت که با تاکید بر
 • سهم گیری جوانان
 • توانمند سازی زنان
 • و شهری شدن می باشد.

نیازمندی های مالی این طرح برای سال 2015 تا اواسط سال 2016 بالغ بر 166 میلیون دلار پیش بینی شده است.

وزارت های سکتوری اشتراک کننده: وزارت های انکشاف دهات، شهرسازی، زراعت و معارف است.

همچنین  موسسات و سازمانهای غیر دولتی مانند، UN-Habitat, NRC, DACAAR, Mercy Corps، بنیاد آغاخان و اداره مواد غذایی و زراعت نیز سازمانهای غیر دولتی.

پس از ارائه طرح و اظهار نظرات اعضای جلسه رئیس جمهور با ایراد پرسشی مبنی بر اینکه سهم دولت در این طرح به چه میزان است و تعهدات دولت افغانستان در قبال این طرح چیست؟ هدایت داد که وزارت های سکتوری که در این طرح باید مشارکت داشته باشند به صورت فعال با وزارت امور امورمهاجرین همکاری داشته باشند و میزان سهم گیری دولت را در پروژه های این چنینی بالاببرند و تلاش کنند که در آینده دولت بتواند نیازهای جامعه را برآورده کند.

بنابراین طرح آجندای 3 جلسه نیز به تصویب رسید.

دومین جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرت در تاریخ ۳ سنبله ۱۳۹۴ در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در این جلسه که تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی برگزار گردید، قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و سایر اعضای کمیسیون عالی امور مهاجریت نیز حضور داشتند،

اجندای جلسه به شرح زیر بود:

در ابتدا جلسه رئیس جمهور ضمن خوش آمد گویی به اعضا از وزیر امور مهاجرین درخواست نمود تا جلسه را مطابق آجندا شروع نمایند که وزیر مهاجرین در رابطه به اجراات و پیشنهادات جلسهء قبلی، گزارش خویش را به صورت مفصل ارائه کرد.

سید حسین عالمی بلخی گفت که با پاکستان و ایران نشست های دو جانبه و سه جانبه صورت گرفته است و در نشست دو جانبه با پاکستان یادداشت تفاهم راجع به مسئله مهاجرین نهایی گردید و در نشست سه جانبه در مورد تمدید اقامت مهاجرین افغان تا دو سال آینده در آن کشور، فیصله صورت گرفت.

وزیر مهاجرین افزود که با یو، ان هبیتات در رابطه به حمایت از هزار خانوادهء بیجاه شدهء داخلی ولایات ننگرهار، هرات و کابل، نیز تفاهم صورت گرفت و در آغاز ماه اگست، ورکشاپ چهار روزه در مورد پلان ستراتیژیک مهاجرین نیز دایر گردید.

بلخی خاطر نشان کرد که ایران و پاکستان برای عملی کردن پلان های آینده و تفاهم نامه ها خویش، خواستار پالیسی عودت دواطلبانه مهاجرین شدند که در این مورد نیز با نهاد های ذیربط بحث های صورت گرفت.

وی گفت که پلان ستراتیژیک ما شامل تحلیل و ارزیابی، مدیریت مهاجرین و تدابیر برای ارتقای ظرفیت ها می باشد.

رئیس جمهور غنی در این جلسه، از مسئولین وزارت عودت مهاجرین بخاطر پلان ستراتیژیک آن وزارت تشکری کرده، گفت که اهداف پلان باید واقعبیانه باشد، وزارت عودت مهاجرین برای تطبیق پلان مذکور، ظرفیت های خویش را در نظر بگیرد و همچنان برای نیازمندی های مالی خویش، تخمین دقیق داشته باشد.

سپس درمورد پلان ستراتیژیک وزارت عودت مهاجرین بحث همه جانبه صورت گرفت و  فیصله شد که شورای وزیران عملی بودن این پلان را مورد غور و بررسی قرار دهد.

رئیس جمهور غنی گفت که نقش وزارت مهاجرین در پلان مذکور به وضاحت بیشتر نیاز دارد و بر اساس این پلان تا اخیر سال جاری باید یک پالیسی واضح وجود داشته باشد تا برای تطبیق این پلان مبنای قانونی را فراهم سازد.

رئیس جمهور کشور گفت وضعیت عودت مهاجرین غیر قابل پیش بینی می باشد، بناءً تمام وزارت خانه ها باید برای حالات اضطراری آماده گی داشته باشند.

در اخیر این جلسه، در مورد تطبیق عملی این پلان و چگونگی عودت داوطلبانه مهاجرین صحبت شد و بر موجودیت یک پالیسی مناسب برای بیجا شده گان داخلی نیز تاکید صورت گرفت

فیصله های جلسه اول کمیسیون عالی امور مهاجرت :

 

 • وزارت سرحدات و قبایل، وزارت مالیه، اداره احصائیه مرکزی، رادیو تلویزون ملی نیز به اعضای کمیسیون اضافه گردید و سکرتریت کمیسیون به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان سپرده شد.
 • تصویب طرزالعمل کمیسیون.
 • ایجاد کمیته تحت ریاست وزارت امور شهر سازی در هماهنگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره مستقل ارگان های محلی به منظور بررسی و مطالعه شهرک های مهاجرین، معیاری سازی شهرک ها و اعمار خانه های ارزان برای برگشت کنندگان.
 • مشخص ساختن تعداد متقاضیان کار از  سوی وزارتخانه های مربوطه مانند وزارت زراعت، وزارت کار و امور اجتماعی در کشور و جذب مهاجرین متخصص و ماهر به عنوان سرمایه های اجتماعی و اقتصادی از آنان.
 • اداره ارگان های محلی و سایر وزارت خانه ها مطالعاتی را روی دست بگیرند که از تراکم بیش از حد در مراکز ولایت های مهم جلوگیری شود. توزیع مراکز اداری و سیاسی از مراکز به سمت ولسوالی ها هدایت داده شود تا بلکه آنها هم رشد متوازن داشته باشند.
 • شهر های فراه، نیمروز و هلمند نیز می توانند مقاصد مناسب برای جذب بخش زیاد از عودت کنندگان باشد برای همین باید در حصوص توسعه تجارت، صنعت و زراعت در این ولایت ها اقدامات لازم انجام شود.
 • طرح پورتفولیو پس از بررسی و اظهار نظر اعضا مورد تصویب قرار گرفت. 

 

فیصله های جلسه دوم کمیسیون عالی امور مهاجرت :

 • کمیته فرعی شورای وزیران عملی بودن پلان استراتیژیک و وزارت امور مهاجرین را مورد غور وو بررسی قرار دهد و سپس به کمیسیون عالی امور مهاجرت جهت تصویب ارایه شود.
 • بر اساس این پلان باید پالیسی جامع عودت تنظیم و پس از بررسی در کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت جهت تصویب به کمیسیون ارایه شود.
 • وضعیت عودت مهاجرین غیر قابل پیش بینی می باشد، بناً تمام وزارت خانه ها باید برای حالات اضطراری آماده گی داشته باشند.

فصله های جلسه سوم کمیسیون عالی امور مهاجرت :

 • تصویب پالیسی و پلان تطبیقی مبارزه با فساد اداری وزارت امور مهاجرین.
 • مقرره تنظیم فعالیت های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.
 • قانون امور پناهندگی به صورت عادی مراحل خود را طی کند و شرایط افغانستان نیز باید به خوبی در آن منعکس شود.
 • تصویب پلان استراتیژیک وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و پلان تطبیقی آن.
 • تصویب پالیسی جامع عودت و ادغام مجدد.
 • تصویب مسوده تفاهمنامه با آلمان و جلالتماب رئیس جمهور ضمیمه تفاهمنامه را نیز خودش مورد مطالعه قرار داده از نظر بگذراند.
 • درمورد تفاهمنامه با ایران مسئله مهاجرت از سایر مسایل و بسته مذاکره با ایران جدا شود.
 • موضوع حقوقی تثبیت هویت با هدایت معاون رئیس جمهور انجام شود، وزیر امور مهاجرین به ایران سفر نماید و مصارف راجستریشن نیز پیش بینیی شود.
 • در مورد سروی بیجاشدگان داخلی، تلاش شود از سوی نهاد های همکار بین المللی منابع سروی تامین شود.
 • در مورد اختصاص زمین به بیجاشدگان اول باید بیجاشدگان و مستحقین شناسایی شود و بعد برنامه توزیع زمین روی دست گرفته شود.
 • در رابطه به راجستریشن مهاجرین بدون اسناد در پاکستان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با تاکید بر اعزام تیم 100 نفری برای تثبیت هویت برای تامین بودجه تصویب شده از سوی وزارت مالیه هدایت داد و بر اهمیت موضوع مهاجرین در پاکستان و مشکلات آنان و تلاش برای حل آن تصریح کرد.

 

فیصله های جلسه چهارم کمیسیون عالی امور مهاجرت:

 • پلان تطبیقی بیجاشده های ولایت هرات مطابق هدایت جلالتمعاب رئیس جمهور بازنگری و پس از اصلاحات لازم در یک ویدیو کنفرانس نهایی گردیده و پس از آن جهت اجراآت اقدامات عملی صورت گیرد.
 • در بازنگری بودجه های مورد نیاز به صورت دقیق بررسی شده و متناسب به فعالیت های پیش بینی شده تنظیم گردد.
 • برای مدیریت موثر و وضعیت بیجاشدگان و عودت کنندگان، برنامه ملی همانند میثاق شهروند تهیه شود.
 • متن فرمان جدید برای توزیع زمین باید به طور دقیق با تفکیک وظایف صلاحیت ها تهیه گردد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، اداره مستقل اراضی، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی( پالیسی باید به اساس امکانات تهیه شود. بدیل های مختلف در ارتباط به موضوعات مربوطه وجود داشته باشد.
 • داکتر صاحب عبدالله نقش واضح رهبری کننده را دارا می باشد، اصلاحات نهایی تحت نظر ایشان انجام گیرد.
 • تمام وزارت ها امکانات موجوده خود را در یک جدول تهیه نمایند تا مشخص گردد که چه خدمات را می توانند به عودت کنندگان و بیجاشدگان ارایه نماید.

 

فیصله های جلسه پنجم کمیسیون عالی امور مهاجرت :

 • همه ادارات باید موضوع مهاجرین، عودت کنندگان وبیجاشدگان را در اولویت قرار دهند. وزارت مالیه پورت فولیوهایش راتکمیل نماید وبودجه های بشری وانکشافی به گونه مناسب عیار گردد.
 • در پالیسی ها موضوع مهاجرت باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد واولویت بندی ها دوباره تنظیم گردد.
 • نیازمندی عاجل که درمرزها پیش بینی شده و 14 ولایت که ذکر گردیده باید طبقه بندی شود تا مشخص گردد کدام ولایت به کدام نیازمندی ها ضرورت دارد؛تشکیل ولایات وزارت قابل انعطاف باشد ومطابق نیازمندی هر ولایت تنظیم گردد.

 فیصله های جلسه ششم کمیسیون عالی امور مهاجرت :

 • وزارت امور مهاجرین موظف است، کاپی معلومات در ارتباط با مهاجرین ثبت شده در پاکستان از اداره نادرا گرفته شود.
 • قابل توجه وزارت امور مهاجرین: همان تدابیری که در مورد مهاجرین پاکستان اتخاذ شده، برای مهاجرین در ایران نیز اتخاذ گردد. 
 • یک جدول زمانی شش ساله برای عودت مهاجرین از پاکستان تنظیم شود که در آن اولویت با متخصصین، سرمایه گذاران و کارگران ماهر داده شود. بعد از انتخابات پاکستان و آغاز فعالیت دولت جدید، بلافاصله در رابطه به مهاجرین مقیم پاکستان مذاکره صورت گیرد.
 • طبقه بندی مهاجرین تا کنون صورت نگرفته است. پروسه صلح با مسأله مهاجرین مستقیما ارتباط دارد و لازم است که مهاجرین در پروسه صلح دخیل شوند. طرح مشخص برای اینکه وزارت مهاجرین نقش اجرایی داشته باشد ارایه گردد.
 • جلسه در ارتباط با طرز العمل زمین هفته آینده گرفته شود و طرز العمل نهایی شود. برای اشتغال عودت کنندگان با اتاق های صنعت کاران هم نشست صورت گیرد.
 • در ترکیه و یونان برای مدیریت وضعیت مهاجرین، باید هیأت برود.
 • تمام وزارت ها و ادارات با هماهنگی وزارت مهاجرین مبلغ مشخصی را در بودجه سالانه خویش برای رسیدگی به مهاجرین، عودت کنندگان و بیجا شدگان در نظر گیرد.  
 • تمام وزارت خانه و ادارات در یک گزارش دو صفحه ای توضیح دهند که در ارتباط با عودت کنندگان، بیجا شدگان چه اقداماتی را می توانند انجام دهند.  و چه محدودیت هایی در این ارتباط دارند.
 • وزارت مالیه، اقتصاد و وزارت امور مهاجرین برای منطقی نمودن مصارف اداری و نظارت پذیری انجوها و مؤسسات نورم و لایحه مشخصی با توافق انجوها و مؤسسات تهیه گردد.
 • وزارت شهرسازی و مسکن باید برای ساخت خانه های قابل استطاعت بگونه ای برنامه داشته باشد که مسأله کار و مسکن عودت کنندگان یکجا حل شود.
 • وزارت مالیه با رئیس صاحب اجرائیه در ارتباط با معافی گمرکی انتقال اموال مهاجرین، انتقال و مشخص شدن سرمایه های مهاجرین کار کنند. برای انتقال سرمایه های بیش از یک ملیارد دالری افغانها در پاکستان به افغانستان، در قسمت محصول گمرکی هنوز موافقه صورت نگرفته است. در انتقال سرمایه از پاکستان پارکهای صنعتی هم در نظر گرفته شود.  
 • وزارت مالیه و وزارت امور مهاجرین: در مورد بودجه سازمان بین المللی مهاجرت که برای ارائه خدمات در سرحدات در نظر گرفته شده و در شرف اتمام است، جهت ادامه ارائه خدمات به عودت کنندگان باید بدیل هایی را مشخص نموده و از باقیمانده بودجه 5 میلیون دالری استفاده شود.
 • وزارت مالیه و وزارت امور مهاجرین: تخصیص بودجه برای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان باید انعطاف داشته باشد.
 • برای داشتن یک تصویر روشن از وضعیت عودت کنندگان ایران یک سروی راه اندازی شود