وزارت امور مهاجرین برای فراهم آوری شرایط آبرو مندانه برگشت مهاجرین و ادغام بیجاشده ها تلاش می ورزد

anwari_morr
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۲۰:۵۵
-

 نکات فوق را مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین در روز دوم ورکشاپ یکسان سازی ارقام بیجاشده های داخلی که از طرف دفترUNHCR در هوتل انترکانتیننتال دایر شده بود، بیان داشت.
دراین ورکشاپ که شماری از روسای مرکزی وکارمندان وزارت امور مهاجرین،  و مسوولین دفاتر یاد شده اشتراک داشتند، درآغاز محترم مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین صحبت نموه و گفت که با بهبود شرایط هموطنان مهاجر ما علاقمند برگشت به وطن اند و همچنان بیجاشده های داخلی نیز خواهان برگشت به ساحات اصلی شان می باشند و وزارت امور مهاجرین تلاش دارد که به همکاری نهاد های همکار، زمینه برگشت آبرو مندانه مهاجرین و ادغام بیجا شده ها را فراهم نماید.
وی ازمسوولین دفتر UNHCRبخاطر تدویر ورکشاپ یکسان سازی ارقام بیجاشده ها قدر دانی نموده و تدویر ورکشاپ را بموقع و در ارتقا ظرفیت کارمندان زیربط موثر خواند.
دراین ورکشاپ شیوه های سروی تخمینی و دقیق بیجاشده، فواید و نتایج مثبت آن در مطابقت به شرایط افغانستان و نورم های جهانی ازطرف کارمندان دفتر UNHCR، توضیح واز طرف کارمندان وزارت امور مهاجرین درموارد مختلف پرسش صورت گرفت.
همچنان محترم سمح بلبل سرپرست دفترUNHCR  درکابل و هنری مسوول بخش بیجاشده ها دفترIOM نیز در رابطه به موضوع و نقش وزارت امور مهاجرین ود فاتر مذکور صحبت نموده وبر هماهنگی وتشریک مساعی تاکید کردند.
هدف از تدویر این ورکشاپ توضیح شیوه های درست سروی ساحوی، منطقوی و ملی، یکسان سازی ارقام دقیق بیجاشده ها، ایجاد هماهنگی در زمینه میان وزارت امور مهاجرین و دفاتر UNHCR وIOM وتقسیم مسوولیت ها در زمان سروی بود.
 صحبت کننده ها از دفترUNHCR، تاکید داشتند که ارایه ارقام یکسان از طرف سه نهاد همکار مورد توجه مراجع زیربط جامعه جهانی قرار میگیرد و زمینه بهتر تهیه و جمع آوری مساعدت برای بیجاشده هافراهم شود.
ورکشاپ مذکور روز قبل ازطرف دفتر UNHCR ، درهماهنگی با وزارت امور مهاجرین و دفتر  IOM دایر شده بود.

تازه ترین خبر

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۶ - ۲۰:۵
Background image

وزیر امور مهاجرین با شارژ دافیر سفارت پاکستان ملاقات نمود

الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین  با محمد جنید شارژ دافیرسفارت پاکستان، در دفتر کارش دیدار نمود.
در این ملاقات درمورد اجلاس سه جانبه، افغانهای محبوس در پاکستان، ایجاد سهولت. . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۶ - ۱۹:۸
Background image

وزیر امورمهاجرین با سفیر ایران ملاقات نمود

الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیرامورمهاجرین و عودت کننده گان امروز در دفتر کارش با حسن کاظمی قمی سفیرکشور ایران مقیم افغانستان ملاقات نمود.
در این دیدار، آقای حقانی ضمن خوش آمدید از سفیر. . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۶ - ۸:۸
Background image

تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین وموسسه RRDPO امضا شد

تفاهمنامه همکاری میان وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان وموسسه RRDPO ( دکلیو بیارغونی او پرمختایی پروگرام)  امضا شد.
به اساس تفاهمنامه امضا شده به مصرف مجموعی 87 هزارو 531 دالر. . .

بازگشت به خبر