نتیجه تلاش های وزارت برای بهبود وضعیت اداری و مدیریت مهاجرت

anwari_morr
یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۱:۳
وزارت

 بخش ششم

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طی پنج سالگذشته حکومت وحدت ملی فعالیت های موثری را انجام داده است، خلاصه دستاوردهای این وزارت در یک جلد کتاب چاپ شده و سافت آن نیز در از طریق ویب سایت وزارت در اختیار عموم قرار داده شده است بنابر مسئولیت اطلاع رسانی خلاصه آن کتاب در قسمت های مختلف ازین طریق به نشر سپرده می شود. وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در پنج سال گذشته بنابر اقدامات مناسب و مبتنی بر شفافیت و مدیریت سالم، از سوی حکومت و ملت افغانستان تقدیر و مورد ستایش قرار گرفته است که در ذیل مهمترین آن فهرست وار تذکر داده می شود. ۱

. جایگاه برتر وزارت در بررسی های کمیته مک « مک » قبلا بررسی هایی را از بخشهای مختلف وزارت انجام داده بود، که متاسفانه در اثر بررسی ها تمام فعالیت های وزارت در نزد آن کمیته سرخ شده بود که نشان دهنده حالت نامطلوب است، تلاشهای صورت گرفته دراین زمینه توانست وضعیت را تغییر بدهد و فعالیت ها به تدریج به نارنجی تغییر رنگ داد وخوشبختانه فعلا تمام فعالیت های این وزارت در نزد « مک » سبز می‌باشد. براساس هدایت جلالتمأب رئیس جمهور، «مک» پلان مبارزه با فساد این وزارت را مورد بررسی قرار داد و طی یک نشست مطبوعاتی به تاریخ ۸ سنبله ۱۳۹۶ در مرکز رسانه های حکومت، پلان وزارت را مناسب وجامع دانسته و وزارت امور مهاجرین را یکی از ادارات پیشتاز حکومت افغانستان در امر مبارزه بافساد اداری معرفی نمود. ۲. گزارش های اداره عالی تفتیش : اداره عالی تفتیش اجراآت سالهای مالی ۱۳۹۳الی ۱۳۹۷وزارت را بررسی نموده که گزارش آنها نشان دهنده یک حالت مطلوب از اجراآت و مسائل مالی در وزارت می باشد و هیچ مواردی از سوء استفاده و فساد اداری در گزارش تذکر نرفته است. ۴. دریافت تصدیق نامه ظرفیت تدارکاتی پس از برخورداری وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان از ظر فیت بالای تدارکاتی ظرفیت آن از جانب اداره تدارکات ملی مورد بررسی قرارگرفت که در نتیجه درسال ۱۳۹۶ توانایی های وزارت در بخش تدارکاتی مورد تأیید قرار گرفت و توانست تصدیق نامه ظرفیت تدارکاتی را از اداره تدارکات ملی اخذ نماید. ۵. وزارت امور مهاجرین در جمع ادارات رده اول دولتی از نظر اطلاع رسانی : عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و زهرا موسوی یکی از کمیشنران آن اداره در دیدار با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، دوشنبه ۷ اسد سال ۱۳۹۸ اعلان کردند که بر اساس ارزیابی های آن کمیسیون، وزارت امور مهاجرین بهترین ویب سایت را دارا می باشد و از حیث فعالیت ویب سایت و اطلاع رسانی در جمع ادارات رده اول دولتی افغانستان قرار دارد. ۶. اهدای مدال ملالی از سوی رئیس جمهور به معین امور پناهندگان: جلالتمعاب مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۶ به پاس مدیریت سالم پناهجویان و پناهندگان افغان در بیرون کشور توسط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بخصوص تلاش محترم داکتر عالمه معین امور پناهندگان به وی مدال ملالی را اهدا نمود. ۷ . تقدیر بزرگان ولایات مشرقی از کارکردهای وزیر امور مهاجرین شماری از بزرگان و موسفیدان ولایات مشرقی روز یکشنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷ با حضور در وزارت امور مهاجرین و اهدای تقدیرنامه از کارکرد های سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان طی چهار سال گذشته قدردانی نمود. آنان تلاش های وزیر امور مهاجرین را در عرصه توزیع کمک های بشری به بیجاشدگان و برگشت کنندگان ولایات مشرقی، توجه و اعمار شهرک ها و اصلاحات در ادارات امور مهاجرین آن ولایات را قابل قدر دانسته از ایشان خواهان توجه بیشتر گردید. ۸ . تقدیر باشندگان و شورای علمای بامیان از کارکردهای وزیر امور مهاجرین شماری از بزرگان و باشندگان ولایت بامیان و شورای علمای آن ولایت با اهدای تقدیرنامه از کارکرد سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان قدردانی نمودند. آنان مدیریت مهاجرین در سطوح ملی و بین المللی، جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین، فراهم سازی بازگشت داوطلبانه، رسیدگی به بیجاشدگان داخلی در اسرع وقت، فراهم سازی زمینه بهتر زندگی در شهرک های مهاجرین با تطبیق برنامه های انکشافی و آغاز روند توزیع زمین در شهرک مهاجرین دشت قشقه ولایت بامیان را از مهمترین کارکردها و دستاوردهای آقای بلخی در طی پنج سال مسئولیت اش در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان خوانده از آن تقدیر به عمل آوردند. ۹. اهدای تقدیرنامه از سوی مجلس سنا افغانستان در سال ۱۳۹۷ به جلالتمآب سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به مناسبت حسابدهی و ایجاد شفافیت در وزارت. ۱۰. اهدای تقدیرنامه از سوی رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۷ به جلالتمآب سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به مناسبت شایستگی در انجام وظیفه و مدیریت سالم بیش از ۱۵ میلیون مهاجر، عودت کننده و بیجاشده داخلی و روز جهانی مهاجر. ۱۰. اهدای تقدیرنامه از سوی مجلس سنای کشور به جلالتمآب سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به مناسبت مدیریت سالم برگشت کتلوی مهاجرین از پاکستان و ایران در سال ۱۳۹۵. ۱۱. اهدای تقدیرنامه از سوی مجلس نمایندگان افغانستان در سال ۱۳۹۷ به جلالتمآب سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به مناسبت انجام بهتر وظیفه و پاسخدهی به ملت. ۱۳. دریافت تقدیرنامه وزارت معارف به پاس مبارزه علیه بیسوادی: دکتر محمدمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف روز پنجشنبه ۱۴ سنبله ۱۳۹۸ به نماینده وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان تقدیرنامه ای را به پاس تلاش های این وزارت در امر مبارزه علیه بیسوادی کارکنانش اهدا نمود. وزارت معارف در نتیجه یک بررسی که قبلا از ادارات ملی و بین المللی در افغانستان انجام داده بود، سفارت‌های کوریا و سویدن، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، ریاست‌ کوچی‌ها، دادگاه عالی، آمریت‌های سوادآموزی فاریاب، کنر و بامیان و مؤسسۀ زنان کانادا برای زنان افغانستان را به ترتیب در جمع ادارات فعال در عرصه محو بیسوادی رده بندی نمود که از سوی دکتر میرویس بلخی تقدیرنامه و لوایح سپاس دریافت نمودند. 14. اهدای مدال از سوی اداره همکاری های انکشافی ایالت متحده آمریکا (USID) به وزیر امور مهاجرین. 15. تقدیر نخبگان مهاجر از وزیر محترم مهاجرین و عودت کنندگان. 16. اهدای نشان تقدیر توسط اداره مرکزی سازمان بین‌المللی مهاجرت به وزیر امور مهاجرین. لورا تامپسون معاون عمومی IOM نشان تقدیر این سازمان را به پاس همکاری ها و همسویی های وزارت با آن اداره به وزیر امور مهاجرین تقدیم کرد. 17. اهدای تقدیر نامه از سوی کمیسیون‌ عدلی و قضایی ولسی جرگه به وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان. اهدای لوح تقدیر از موسسه ریت، لوح تقدیر از شورای انکشافی صلح، لوح سپاس از والی هلمند، لوح تقدیر از حوزه علمیه خواهران حسنیه، لوح سپاس از موسسه آسایش جهانی، لوح تقدیر از شورا های انکشافی بامیان، لوح تقدیر از شورای اخوت اسلامی و تقدیر نامه از شرکت سیاختی و زیارتی باب الحوایج عباس به وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان.

تازه ترین خبر

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۱۴:۰
Background image

معین امورپناهندگان با دفتر اوچا در رابطه به بیجاشدگان هلمند گفتگو کرد

وفی الله کاکر، معین امورپناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به روز (دوشنبه، 28 میزان) در یک گفتگوی مجازی با رییس دفتر بین المللی اوچا در افغانستان، روی وضعیت بیجاشدگان داخلی در. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۹:۱۲
Background image

هماهنگی‌های بیشتر میان وزرات و موسسات کمک کننده، سبب موثریت بیشتر کمک‌ها به بی‌جاشده‌گان و برگشت کننده‌گان می شود؛

نور الرحمن اخلاقی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان در یک گفتگوی تصویری با خانم دیان وتین رئیس بخش مهاجرت سفارت امریکا در کابل(BPRM)، تاکید کرد که هماهنگی. . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۴:۴۰
Background image

معین امورپناهندگان با مسولان بخش مهاجرت سفارت سویدن در کابل دیدار کرد

وفی الله کاکر، معین امورپناهندگان وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان در دیدار تعارفی با نمایندگان سفارت سویدن در کابل که به روز( دوشنبه 28 میزان ) در مقر وزارت صورت گرفت؛ از تعهدات دولت. . .

بازگشت به خبر