معین مسلکی، با مسوول برنامه ردیابی بیجاشده ها سازمان بین المللی مهاجرت، ملاقات نمود

anwari_morr
پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ - ۱۳:۱۸
-

مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین، با آقای داکتر یاسین الحمدانی مسوول برنامه ردیابی بیجاشده های(DTM) سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان، دردفتر کاری اش ملاقات نمود.

معین مسلکی وزارت، از همکاری و ارایه کمک آن سازمان در قبال برگشت کننده گان اجباری قدردانی نموده و خواهان ادامه آن در آینده نیزشد.

یاسین الحمدانی، در مورد برنامه رد یابی بیجاشده ها معلومات ارایه نموده گفت: این برنامه ساحات را که بیجاشده گان  میباشد ارقام، تعداد، معلومات جامع  و مشکلات آن را مشخص خواهد کرد، هدف آن مشخص نمودن ضرورویات و همکاری با جامعه و حکومت در ارایه کمک به مستحقین بوده و تسهیلات را ببار میاورد، که درشماری از کشور ها صورت گرفته و راه حل دایمی را نشان میدهد.

وی گفت: این برنامه کمک میکند که خانواده ها چگونه کمک شده، آیا تغیرات در زنده گی شان ایجادشده یانه بلکه در جهت پیدا نمودن یک را حل دایمی برای بیجاشده ها نیزموثر است.

آقای راشد گفت: در مجموع یک نهاد این فعالیت را انجام داده و سپس نهاد های دیگر در تشریک مساعی با یک دیگر در راستای رسیدن به اهداف آن که همانا کمک و مساعدت به مستحقین میباشد همکاری نمایند.

وی بیان داشت: مطابق به اصول و پالیسی حکومت با شما همکاری خواهیم نمود، هرنهاد و یا موسسه باید در تفاهم و هماهنگی با وزارت امورمهاجرین فعالیت خویش را به انجام رساند تفاهم نامه تعامل و یا میکانیزم باشد، میان وزارت و نهاد که کمک و یا سروی مینماید هماهنگی کامل وجود داشته باشد.

یاسین الحمدانی افزود،  چگونگی نوع فعالیت خویش را با وزارت شریک ساخته و در هماهنگی کامل میتوانیم باهم همکاری نمایم و به اهداف برسیم.

دراین ملاقات روسای دفتر مقام، پالیسی و پلان و تحقیق و معلومات مهاجرین وزارت نیز حضورداشتند.

 

تازه ترین خبر

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۲ - ۲۰:۱۶
Background image

چهار تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و سه موسسه به امضا رسید

به ارزش ۹ صدو ۶۰ هزار و ۷۲۳ دالر امریکایی چهار تفاهم نامه های همکاری میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و موسسات ده شانتی رضاکاره تولنه ،کمیته بين المللی نجات و مردم ضرورت مند. . .
دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۲:۱۳
Background image

معین مسلکی و کفیل وزارت، با معاون و سرپرست سفارت ایران ملاقات نمود

مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی و کفیل وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، با آقای نجاری، معاون و سرپرست سفارت کشور جمهوری اسلامی ایران، در دفتر کارش ملاقات نمود.

در این ملاقات. . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۶ - ۱۲:۳۲
Background image

سرپرست وزارت، با معاون کاردار سفارت پاکستان دیدار نمود

مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وسرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، با آقای جنید وزیری، معاون کاردار سفارت پاکستان و هیات همراه باوی، در دفتر کارش دیدار نمود.

در این دیدار در. . .

بازگشت به خبر