لایحه وظایف انجنیر برق

anwari_morr
یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۶ - ۱۲:۴۱

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل _ افغانستان

 

نوت : تاریخ نشر این اعلان کاریابی تکمیل شده است .

            معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

انجنیر برق

 

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

 

موقعیت پست:

مرکز وزارت

 

تعداد پست:

 

 

گزارشدهی به

 ریاست عمومی عودت

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................

هدف وظیفه:دیزاین سیستم برق، وسایل و تجهیزات برقی تعمیرات مطابق به معیار های قبول شده

....................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.                     
 2. مطالعه و تحلیل نقشه های تهیه شده سرکسازی و آبرسانی به منظور تمدید و دیزاین سیستم برق های شهرکها.
 3. ارایه مشور های لازم در بخش دیزاین پروژه های توزیع بسته های سولری و دیزاین سرک با سیستم برق سولری.
 4. دیزاین سیستم برق سولری برای پروژه های تمدید شبکات آبرسانی در شهرکهای مهاجرین.
 5. کنترول و نظارت از سیستم برق های شهری و برق های سولری به امتداد جاده های شهرکهای مهاجرین جهت دیزاین پروژه های سرکسازی و آبرسانی.
 6. ارایه مشوره های تخنیکی در بخش تمدید شبکات برق رسانی هنگام دیزاین پروژه های سرکسازی و آبرسانی.
 7. ارایه معلومات در مورد موضوعات جدید الکترونیکی در دیزاین پروژه های زیربنایی شهرکهای افتتاح شده مهاجرین.
 8. همکاری لازم در بخش دیزاین پروژه های زیربنایی، سرکسازی و آبرسانی.
 9. اجرای سایر وظایف مطابق قانون که از طرف مقام به وی سپرده میشود

...................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در شته های : انرژی قابل تجدید،انجنیری سرکسازی، انجنیری برق  به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری : داشتن 3 سال تجربه مرتبط به وظیفه
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. دانش وتجربه عملی در مدیریت، مشوره دهی، ، نظارت، راپور و پروپوزل، تطبیق پروژه های برق، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

    متقاضیان واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، میتوانند لایحه وظایف بست متذکره را از اینجا بدست آورده و اسناد و سوابق خویش را به آدرس(recruitment@morr.gov.af) قبل از تاریخ 4 /  6 / 1399 ارسال نمائند.