شبکه های آبرسانی سیسیتم سولری دردوشهرک مهاجرین ولایت بلخ افتتاح شد

anwari_morr
پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۵ - ۱۴:۲۹

 

دو سولر پمپ معه ذخایرآب، اعماردیواراحاطوی وشبکه آبرسانی آن درشهرک رهایشی قالین بافان ویک باب سولر پمپ درشهرک کمپ سخی به کمک دفا ترORD وUNHCR، اعماروبه تاریخ 24/2/1399، به بهره برداری سپرده شد.

به اساس معلومات اداره امورمهاجرین ولایت بلخ، شبکه های یادشده طی مراسمی به اشتراک سید محمد مسعود قادری ریس امورمهاجرین آنولایت،انجنیران ریاست های احیاوانکشاف دهات ، آبرسانی، مسولین دفترORD، روسای شورای مردمی و محاسن سفیدان شهرکهای یادشده به بهره برداری سپرده شد. به گفته منبع ، شهرک های قالین بافان وکمپ سخی در۲۲ کیلومتری شرق شهرمزار شریف دراستقامت شمال وجنوب شاهراه مزار- کابل موقعیت دارد . در شهرک رهایشی قالین بافان حدود ۴۰۰ فامیل زندگی می نمایند ونسبت تخریب چاه قبلی شهرک، مرد به مشکل مواجه وآب مورد نیازشانرا با استفاده ازبشکه ازفواصل دوراکمال می نمودند. همچنان درشهرک کمپ سخی بیش از 2هزار امیلزندگی دارندوبا اکمال این پروژه مشکلات آب آشامیدنی ۱۳۰ فامیل آنها مرفوع شده است. به گفته منبع ،چاه آب آشامیدنی آنها قبلا به کمک دفتراکتید حفاری گردیده و با استفاده از برق شهری، ازآب آن مستفید می شدند که به دلیل بلند بودن قیمت برق ، برای خانواده های یادشده نا مناسب بود وبا افتتاح سیستم های سولری، مشکلات خا نواده های مذکورازاین ناحیه رفع گردیده است.

تازه ترین خبر

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۱۴:۰
Background image

معین امورپناهندگان با دفتر اوچا در رابطه به بیجاشدگان هلمند گفتگو کرد

وفی الله کاکر، معین امورپناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به روز (دوشنبه، 28 میزان) در یک گفتگوی مجازی با رییس دفتر بین المللی اوچا در افغانستان، روی وضعیت بیجاشدگان داخلی در. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۹:۱۲
Background image

هماهنگی‌های بیشتر میان وزرات و موسسات کمک کننده، سبب موثریت بیشتر کمک‌ها به بی‌جاشده‌گان و برگشت کننده‌گان می شود؛

نور الرحمن اخلاقی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان در یک گفتگوی تصویری با خانم دیان وتین رئیس بخش مهاجرت سفارت امریکا در کابل(BPRM)، تاکید کرد که هماهنگی. . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۴:۴۰
Background image

معین امورپناهندگان با مسولان بخش مهاجرت سفارت سویدن در کابل دیدار کرد

وفی الله کاکر، معین امورپناهندگان وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان در دیدار تعارفی با نمایندگان سفارت سویدن در کابل که به روز( دوشنبه 28 میزان ) در مقر وزارت صورت گرفت؛ از تعهدات دولت. . .

بازگشت به خبر