دیدار معین امور پناهندگان از وضعیت برگشت کنندگان در مرز پل ابریشم و کارگاه خیاطی زنان برگشت کننده در نیمروز

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۷:۲

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به ولایت نیمروز از کارگاه آموزشی خامکدوزی و خیاطی برای زنان در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز و نیز از وضعیت برگشت کنندگان در مرز پل ابریشم آن ولایت دیدار نموده و به مشکلات آنان از زبان خود شان گوش فرا داد.

در کارگاه آموزشی خامکدوزی ۵۰ نفر شاگرد که همه آن برگشت کنندگان اند، کار می نمایند. مسوولان در کنار آموزش خیاطی به این شاگردان موضوعات چون سواد آموزی و محو خشونت را نیز تدریس می کنند. 

معین امور پناهندگان ضمن تحسین از توانایی زنان شاغل در کارگاه مذکور، به خودکفایی زنان تاکید نموده و از آنان خواست تا با تلاش و پشت کار برای توانمند سازی اقتصادی خویش نمایند.

همچنان معین امور پناهندگان از ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت نیمروز بازدید بعمل آورده  و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد. مسئولین ریاست امور مهاجرین ولایت نیمروز از ناهماهنگی ادارات بین المللی با آن اداره شکایت نمود.

قابل یاد آوریست هر دو سفر که طی چهار روز انجام یافت خوب ارزیابی گردیده و بیشتر روی مشکلات و چالس ها تمرکز صورت گرفت .

داکتر عالمه وعده سپرد که مشکلات در عرصه دیتابیس ، بایمیتریک ، امنیت مرز ها در آینده مرفوع خواهد گردید و به کارمندان وزارت در مرز ها توجه ویژه مبذول خواهد شد .