اداره بخش مهاجرت دولت آمریکا از برنامه های وزارت امور مهاجرین اعلام حمایت کرد

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۱:۳۰
فیسبوک

خانم نانسی ایزو جکسون مسئول دفتر مهاجرت دولت آمریکا(PRM) که در یک تماس تصویری(ویدئو کنفرانس) با نورالرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان صحبت می کرد، از برنامه وزارت در زمینه های رسیدگی به مهاجران در بیرون از کشور و بیجاشدگان داخلی حمایت کرد.

این مسئول بلند پایه بخش مهاجرت دولت آمریکا همکاری همه جانبه اش را در تطبیق برنامه های همچون تثبیت و حمایت بیجاشدگان داخلی، پلان و آمادگی های پسا گفتگوی های صلح وزارت برای مدیریت برگشت کنندگان و بیجاشدگان داخلی و قانونمند سازی حضور افغانان در پاکستان که از سوی وزیر امور مهاجرین مطرح گردید، اعلام نمود.

آقای اخلاقی با حساس دانستن شرایط کشور بیان کرد که " تحقق و عدم تحقق صلح در کشور روی افزایش تعداد بازگشت کنندگان و بیجاشده های داخلی تاثیر گذار است و وزارت با توجه به این شرایط، برنامه یی را برای هردو سناریو طرح کرده که با همکاری نهادهای ملی و بین‌المللی تطبیق خواهد شد."

همچنان وزیر امور مهاجرین به پیشرفت ها در زمینه تطبیق فرمان 108 ریاست جمهوری و توزیع زمین به برگشت کنندگان مستحق اشاره کرده ابراز داشت که تنها توزیع زمین مشکل اسکان برگشت کنندگان و بیجاشدگان داخلی را حل نمی کند زیرا نیازمندان توانایی ساختن خانه را ندارد و شهرک ها خالی از سکنه میماند و باید روی اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنندگان و بیجاشدگان توجه شود. هردو جانب بر اهمیت دقیق سازی آمار و معلومات تاکید کردند.

تازه ترین خبر

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۵۵
Background image

وزارت امور مهاجرین به منظور رسیدگی بهتر به بیجاشده های داخلی تفاهمنامه های همکاری را به ارزش بیش از 150 میلیون افغانی با ادارات تطبیق کننده امضا کرد

تفاهمنامه همکاری هفت پروژه که به منظور رسیدگی به بیجاشده های داخلی و برگشت کنندگان در کشور طرح شده و ارزش مجموعی آن 153 میلیون و 261 هزار و 502 افغانی می شود، میان وزارت امور مهاجرین و. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۴۰
Background image

گفتگوی معین امور پناهندگان با اتحادیه اروپا؛ در این جلسه روی پالیسی جامع مهاجرت بحث شد

در نشستی با نمایندگان اتحادیه اروپا که به روز چهار شنبه، 15 ثور سال روان خورشیدی به‌گونه مجازی صورت گرفت، وفی الله کاکر، معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با اشاره. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۵۹
Background image

اعضای نهاد جوانان پشه یی با معین پالیسی و تطبیق برنامه‌های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دیدار کردند

شماری از اعضای نهاد جوانان پشیه یی روز پنجشنبه شانزدهم ثور سال روان خورشیدی در دیدار با شیر علم امله‌وال، معین پالیسی و تطبیق برنامه‌های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، مسند وی را. . .

بازگشت به خبر