دعوت نامه مطبوعاتی

anwari_morr

قرار است بیش از 626 خانواده نیازمندان از طرف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با اشتراک الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر این وزارت مساعدت های یادشده توزیع گردد از تمام بخش رسانه ها تقاضامندیم که خبر توزیع مساعدت ها را تحت پوشش خبری قرار خواهند داد
زمان :  دوشنبه 7 حمل 1402.
ساعت : 12:00 قبل از ظهر
مکان: ولایت پکتیا، ولسوالي ګرده څیړۍ، گذشته از مرکز ولسوالی، میدان کرکت.
شماره تماس0744373347 :