سرپرست وزارت امور مهاجرین، از کمپ های موقت برگشت کننده گان اجباری در ولایت لغمان بازدید کرد

anwari_morr
-

الحاج خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، در سفرش به ولایت لغمان از کمپ های موقت خانواده های برگشت کننده اجباری در آن ولایت به تاریخ 15 قوس بازدید بعمل آورد.

مولوی حبیب الرحمن ارباب، سرپرست ریاست امور مهاجرین آن ولایت مشکلات و چالش های سرپناه های موقت و دایمی خانواده های برگشت کننده اجباری را در کمپ های یاد شده  با سرپرست وزارت شریک ساخت.

سرپرست وزارت امور مهاجرین در حل مشکلات کمپ های یاد شده و همکاری بیشتر در جهت رسیدگی بهتر به وی اطمینان داد.