بیش از سه هزار مهاجرافغان در دو روز گذشته از ایران به وطن برگشت نمودند

anwari_morr
--

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مرز اسلام قلعه ولایت هرات و مرز پل ابریشم ولایت نیمروز خبر داده اند که در سه روز گذشته سه هزار 569 مهاجر افغان از ایران به وطن برگشت کرده اند.

بر اساس معلومات مذکور، دو هزارو 932 مهاجر افغان به تاریخ اول و دوم ماه دلو از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات و 637 تن مهاجر افغان دیگر که در ایران به سر می بردند، به تاریخ اول دلو از طریق مرز پل ابریشم ولایت نیمروز وارد کشور شده اند. در میان این بازگشت کنندگان که به گونه داوطلبانه و اجباری بازگشت کرده اند، 70 خانواده نیز شامل می باشد که تعداد اعضای شان مجموعاً به 252 نفر می رسد.

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین پس از ثبت و سروی بازگشت کنندگان، 35 خانواده و 115 تن بازگشت کنندگان مجرد را جهت دریافت کمک به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) معرفی نموده است.

په تېرو درې وروځوکې له درې زرو زيات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول