بیش از چهار هزار تن طی دو روز وارد کشور شده اند

sadam_morr

ریاست امورمهاجرین و عودت کننندگان ولایت هرات به روز یک شنبه، 19 ثور سال روان از سرازیر شدن چهار هزار و 98 عودت کننده به کشور خبر داد.

این افراد در روزهای شنبه و یک‌شنبه از سرحد هرات_اسلام قلعه وارد خاک کشور شده اند.

از این میان 2 هزار و 286 تن به‌گونه داوطلب به کشور برگشته اند.