بیش از صد فامیل در بادغیس کمک غیر غذایی دریافت نمودند

sadam_morr
بیش از صد فامیل در بادغیس کمک غیر غذایی دریافت نمودند

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بادغیس با همکاری موسسه انصاری به‌روز یک‌شنبه، 22 حمل از توزیع مساعدت غیر خوراکی برای 161 خانواده بیجاشده ناشی از جنگ ولسوالی آب کمری در آن ولایت خبر داد.

کمک‌ها با حضور نماینده‌های این اداره، وموسسه یادشده درمرکز توزیع شد.