پروسه توزیع تذکره الکترونیکی به بیجاشده گان در هرات آغاز یافت

anwari_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات به روز شنبه 21 حمل از آغاز پروسه توزیع تذکره الکترونیکی برای بیجاشده گان کمپ مسلخ و شیدایی در آن ولایت خبر داد.

این روند بر اساس هدایت وزیر امور مهاجرین  و عودت کنندگان و با همکاری اداره احصاییه مرکزی با حضور شماری از اداره‌های دولتی و تعداد زیادی از بیجاشده گان هر دو کمپ رسمآ افتتاح گردید.

پیش از این هیاتی به نمایندگی از وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور بررسی وضعیت بیجاشدگان کمپ شیدائی و مسلخ  به ولایت هرات سفر کرده بودند.