به صدها خانواده در ننگرهار مساعدت غذایی و غیرغذایی  شد

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار به‌روز (سه شنبه 5 حوت) برای341 خانواده که به دلیل  جنگ از ولسوالی های حصارک،شیرزاد و خوگیانی در آن ولایت بیجاشده بودند، کمک غذایی و غیر غذایی توزیع نمود.

به91 خانواده یک بوجی آرد،7 کیلو دال نخود،7 کیلو روغن و نیم کیلو نمک از جانبWFP یا سازمان غذایی جهان و به 250 خانواده دیگر بسته های فامیلی از جانب موسسه SCI با حضور نماینده اداره مهاجرین و نهاد های یاد شده در مرکز توزیع شد.