66 خانواده بیجاشده در ولایت فراه از مساعدت نقدی مستفید شدند

sadam_morr

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه روز پنج شنبه 30 دلو سال روان با کمیته مهاجرت دانمارک(DRC) به 66 خانواده بیجاشده در آن ولایت مساعدت  نقدی توزیع نمود.

ناامنی ها و وجود جنگ ها این خانواده ها را از ولسوالی های فراه به مرکز آن ولایت آواره ساخته و نیازسنجی آنان توسط تیم مشترک سروی انجام گردیده است. در جریان این برنامه کمکی به هر خانواده مبلغ 9 هزار افغانی پول نقد توزیع شد.

در همین حال روند توزیع کمک ها از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سایر ولایات کشور نیز به خانواده های نیازمند جریان دارد.