93 خانواده بیجاشده نیازمند بیجاشده در ولایت ننگرهار کمک بدست آوردند

anwari_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار با همکاری اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز چهارشنبه 29 دلو سال روان به 93 خانواده بیجاشده کمک رسانی کرد.

جنگ افروزی های گروه های تروریستی در آن ولایت سبب گردیده است که این خانواده ها خانه های شان را در ولسوالی های شیرزاد، خوگیانی و حصارک ترک نموده و شهر جلال آباد مسکن گزین گردد.

به هر خانواده یک بسته وسایل فامیلی و سه باب خیمه با حضور ادارات ذیربط توزیع شد.