مساعدت نقدی به 167 فامیل در بادغیس توزیع شد

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بادغیس به روز  شنبه  13 جدی، مساعدت نقدی را به 167 خانواده بیجا شده در آن ولایت توزیع کرد.

این خانواده‌ها به دلیل جنگ بیجا شده بودند و پس از سروی هر خانواده مبلغ 15 هزار و 300 افغانی پول نقد، سه تخته کمپل و بسته پوشاک زمستانی از سوی موسسه سازمان بین المللی مهاجرت با حضور معاون شورای ولایتی،اداره مهاجرین و نهاد یاد شده در مرکز دریافت کردند.