اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به بیجاشدن خانواده ها در هلمند

anwari_morr
در نتیجه درگیری های اخیر که در ولایت هلمند میان نیروه های امنیتی و گروه های مخالف دولت رخ داده، پنج هزار و 126 خانواده از ولسوالی های نادعلی، ناوه و نهر سراج و مناطق باباجی و بولان حومه شهر لشکرگاه بیجا و به مناطق مرکزی شهر مسکن گزین شده اند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن اعلام آمادگی کامل برای مدد رسانی به آوارگان یادشده، تلاش می کند در 72 ساعت حالت اضطرار که رسیدگی های اولیه به این بیجاشده ها از طریق کمیته حالت اضطرار و وزارت دولت در امر مبارزه با حوادث صورت می گیرد، نیاز سنجی و سروی آنان را تکمیل نماید.
تاکنون بدین منظور 4 تیم عملیاتی مشترک ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسات در ساحه توظیف گردیده، 84 خانواده مستحق شناسایی شده و این روند نیازسنجی همچنان جریان دارد.
هماهنگی که ما با موسسات دراین زمینه داشتیم آنان نیز همکاری و آمادگی کامل شان را برای مدد رسانی اعلام داشته و پس از ختم حالت اضطرار، بسته های کمکی بر اساس نیازسنجی به خانواده های بیجاشده توزیع خواهد شد.
تاکید وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این است که همه بیجاشده ها بخصوص آواره گان اخیر هلمند، رسیدگی به موقع و نتیجه بخش صورت گیرد تا از فاجعه انسانی جلوگیری به عمل آید. در کنار آن خواست ما از همکاران بین المللی این است که در عرصه رسیدگی بشری به بیجاشده های داخلی طرزالعمل مشترک توزیع کمک ها را در نظر داشته باشند.
 

جهت مطالعه اعلامیه های مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به اینجا  کلک نمائید.