سیلاب درولایت پروان، خسارات هنگفت مالی را بارآورده است

anwari_morr

ریزش باران وسرازیر شدن سیلاب، به تاریخ 12 اسد در ولایت پروان، بیش از 300باب منزل رهایشی،راه های مواصلاتی وده ها جریب زمین زراعتی راتخریب نموده است.

به اساس معلو مات اداره امور مهاجرین ولایت پروان خسارات یاد شده در ساحات مرکزی پروان بار آمده وبه اثر سعی و تلاش کمیته اضطرارآنولایت ، راه های مواصلاتی بخصوص شاهراه عمومی پاک کاری و جاده بروی ترافیک باز گردیده است.

فضل الدین عیار والی پروان ، غلام بهاء الدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و امین الله شکوری رئیس شورای ولایتی از ساحات آسیب دیده بازدید بعمل آورده و متصررین حادثه وعده مساعدت داده اند.

به گفته منبع تیم های سروی و بررسی بشمول نماینده ریاست امور مهاجرین غرض تثبیت خسارات وارده، به ساحه اعزام وبه کار آغاز نموده اند.