اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در پیوند به آتش گرفتن موتر حامل مهاجرین افغان در ایران

sadam_morr

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

در پیوند به آتش گرفتن موتر حامل مهاجرین افغان در ایران !

در نتیجه آتش گرفتن یک موتر حامل مهاجران افغان روز چهارشنبه 14 جوزای ۱۳۹۹ در جاده کمربندی ولایت یزد ایران، سه تن کشته شده و تعداد دیگر مفقود شده اند. گفته می شود این آتش سوزی در اثر شلیک نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رخ داده است.

دولت افغانستان در راستای دفاع از حقوق شهروندانش در مطابقت با کنوانسیون ۱۹۶۷ اقدام خواهد کرد. در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران و سر قونسل سفارت مقیم زاهدان در یزد حضور دارد و تحقیقات اش را با همکاری نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در زاهدان روی چگونگی وقوع این حادثه آغاز کرده است.

پس از آنکه نتیجه تحقیقات بدست آمد، وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از طریق رسانه ها با مردم کشور شریک خواهد کرد.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اظهار تاسف خویش را برای وقوع این حادثه و مراتب تسلیت خویش را به خانواده های قربانیان آن اعلام می دارد.

این وزارت همواره از جمهوری اسلامی ایران و سفارت آن کشور در کابل خواسته است که به منظور جلوگیری از وقوع چنین حوادث و جلوگیری از قربانی شدن شهروندان کشور به سفر های قاچاقی، محدویت های اخذ ویزا را از میان بردارد تا افغانها بتواند به گونه قانونی و مصئون به ایران سفر نماید