وزیر امور مهاجرین بر رعایت و عملی سازی طرزالعمل کمک رسانی موسسات تاکید نمود

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۹:۳۴
1

 

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگا در دیدار با ایدوارد برادفورد هوگس رییس موسسه (DRC) در افغانستان بر رعایت و عملی سازی طرزالعمل کمک رسانی موسسات که جدیدن توسط این وزارت با هماهنگی موسسات تهیه شده است، تاکید نمود.

این دیدار که روز سه شنبه، مورخ 7 جوزا سال روان انجام شد، همچنان وزیر  امور مهاجرین بر هماهنگی بیشتر میان ریاست های امور مهاجرین در ولایات و موسسه نامبرده در چگونگی و نحوه توزیع کمک ها تاکید نموده و از موسسه DRC خواست که در توزیع کمک ها به مستحقین عادلانه برخورد کنند.

رییس موسسه DRC نیز چالش های که در فعالیت های مشترک وجود داشت با وزیر امور مهاجرین در میان گذاشته و وعده نمود که مطابق طرزالعمل تهیه شده فعالیت هایش را تنظیم می کنند.

تازه ترین خبر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۵:۴۰
Background image

ده هاخانواده درولایت بادغیس مساعدت شد

برای86فامیل بیجاه شده به مرکز ولایت بادغیس ازطریق اداره امورمهاجرین آنولایت به تاریخ30/2/1399 مساعدت گردید.

این خانواده ها باشنده های اصلی قریه آکازی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس اند. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۶:۴۰
Background image

دفتر ZOA ، سرپناه۳۶ فامیل بیجا شده را درولایت سرپل ترمیم می نماید.

به اساس تفاهم که میان اداره امورمهاجرین ولایت سرپل ودفتر ZOAT، صورت گرفته است، برای ترمیم هرباب شلتر، 26 هزارو500افغانیدردو قسط، ازجانب دفتر یادشده برای مسکونین 36 شلترتوزیع می شود.

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۸:۴۰
Background image

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان با جانب اتحادیه اروپا

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان. . .

بازگشت به خبر