وزیر امور مهاجرین از جریان کار تعمیراتی وزارت نظارت کرد

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۸ - ۱۱:۴۹

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از جریان کار ساخت دفاتر برنامه شورا در محوطه این وزارت اعمار می گردد و جریان کار تعمیراتی و استحکامی سایر بخش های از ساختمان وزارت بازدید و نظارت نموده و مشکلات فراروی پیشرفت کار را مورد بررسی قرار داد.

اعمار و آماده سازی دفاتر ثبت نام برگشت کنندگان که در چهارچوب برنامه شورا با همکاری دفتر هبیتات صورت می گیرد، اعمار یک باب مسجد و اعمار سرک داخلی وزارت هم اکنون تحت کار قرار دارد که وزیر امور مهاجرین با حضور در هر بخش، به ریاست خدمات انجینیری وزارت دستور داد که به دقت، موثریت و سرعت کار بیشتر توجه نماید.
همچنان ایشان از شرکت های پیمان کار خواست که با توجه به سرد شدن هوا به سرعت و کیفیت کار توجه داشته و الی زمان تعیین شده در قرار داد، کارهای شان را به اتمام برساند.

 

تازه ترین خبر

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۲:۴۴
Background image

یک مسابقه فوتبال میان تیم برگشت کنندگان و تیم اتحاد سبزوار هرات برگزار شد

این بازی میان های برگشت کنندگان مقیم هرات و اتحادیه سبزوار به منظور ادغام فرهنگی و ذهنی برگشت کنندگان با جامعه میزبان در شهر هرات راه اندازی شد.

مسابقه متذکره روز شنبه 16 قوس سال روان. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۹:۳۱
Background image

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با سفیر جاپان روی بهبود وضعیت مهاجرین صحبت کرد

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، با میتسو جی سوزوکا سفیر جاپان در کابل دیدار و روی بهبود وضعیت مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و بازگشت متخصصان افغان از کشورهای. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۰:۳۵
Background image

از روز جهانی معلولیت دروزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان تجلیل بعمل آمد

 

مسوولین ومنسوبین وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ،سه شنبه 12قوس ،طی محفلی از سوم دسمبر روز جهانی معلولیت تجلیل بعمل آوردند.

 دراین محفل،ابتدا سید حسین عالمی بلخی وزیر امورمهاجرین. . .

بازگشت به خبر