نمایندگان بیجاشده ها و برگشت کنندگان مقیم هرات مشکلات شان را با وزیر امور مهاجرین در میان گذاشت

sadam_morr
شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۷ - ۱۱:۴۲
نمایندگان بیجاشده ها و برگشت کنندگان مقیم هرات مشکلات شان را با وزیر امور مهاجرین در میان گذاشت

نمایندگان بیجاشده های ولایات مختلف و برگشت کنندگانی که در شهرک سبز و جبرئیل هرات ساکن هستند، طی جلسات جداگانه مشکلات شان را با وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان شریک ساخته و از وی خواهان همکاری گردیدند.

نمایندگان بیجاشده های ولایات غور و بادغیس که در شهرک سبز زندگی می نمایند روز پنجشنبه 25 میزان سال روان ضمن مطرح ساختن مشکلات شان در عرصه کمک بشری گفتند که تعدادی از خانواده ها داوطلبانه می خواهند به محلات اصلی بازگشت نمایند که نیاز به همکاری دارند. آنان نبود هماهنگی موسسات با دولت را یکی از مشکلات رسیدگی عنوان کرده گفتند که در نتیجه این ناهماهنگی یک تعداد خانواده ها سروی و مساعدت نشده که نیاز به توجه مقام وزارت دارد.

همچنان نمایندگان شورا های بیجاشده ها و برگشت کنندگانی که در ساحه جبرئیل هرات زندگی می نمایند، از وزارت امور مهاجرین خواست که در جذب کمک های انکشافی در بخش های توسعه مکاتب و خدمات صحی، فراهم سازی زمینه های شغلی، آموزش حرفوی و آموزش حرفوی زنان با آنان همکاری نماید.

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان برگشت با عزت بیجاشدگان را به محلات اصلی شان از اولویت اساسی افغانستان عنوان کرده به ریاست امور مهاجرین هدایت داد که به هر خانواده که داوطلب به برگشت هستند کمک نموده و مورد حمایت قرار داده شود.

وی افزود که روی کمک های زمستانی بیشتر به بیجاشدگان گفتگو جریان دارد، تاکنون تعهد کمک به 70 هزار خانواده از طرف دولت و موسسات وجود دارد و وزارت امور مهاجرین تلاش می نماید تا به همه 95 هزار خانواده که مورد هدف قرار داده است کمک رسانی نماید.

وی افزود که روی تطبیق برنامه های انکشافی و دوامدار برای استقرار و ادغام موفق بیجاشده ها و برگشت کنندگان با موسسات صحبت کرده که در نتیجه آن برنامه های انکشافی موسسات در حال حاضر افزایش یافته و در سال آینده برنامه های بیشتر انکشافی را روی دست دارد که ساحه جبرئیل نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ریئس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات نیز درین جلسات حضور داشته بیان نمود که به منظور مصئونیت بیشتر بیجاشده ها به زودی دو کلینیک صحی در ساحه شهرک سبز که فعال می گردد.

تازه ترین خبر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۵:۴۰
Background image

ده هاخانواده درولایت بادغیس مساعدت شد

برای86فامیل بیجاه شده به مرکز ولایت بادغیس ازطریق اداره امورمهاجرین آنولایت به تاریخ30/2/1399 مساعدت گردید.

این خانواده ها باشنده های اصلی قریه آکازی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس اند. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۶:۴۰
Background image

دفتر ZOA ، سرپناه۳۶ فامیل بیجا شده را درولایت سرپل ترمیم می نماید.

به اساس تفاهم که میان اداره امورمهاجرین ولایت سرپل ودفتر ZOAT، صورت گرفته است، برای ترمیم هرباب شلتر، 26 هزارو500افغانیدردو قسط، ازجانب دفتر یادشده برای مسکونین 36 شلترتوزیع می شود.

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۸:۴۰
Background image

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان با جانب اتحادیه اروپا

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان. . .

بازگشت به خبر